256. Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο

neo-forologiko-nomosxedio

Οι αλλαγές που θα επιφέρει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Ο Νοέμβριος αποδεικνύεται ‘ζεστός’ μήνας σε ότι αφορά τις οικονομικές εξελίξεις. Πραγματοποιήθηκε η κατάθεση του προϋπολογισμού 2020 που όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μας (28.10.19_Τρέχουσες Οικονομικές εξελίξεις) συμπεριέλαβε τις προβλέψεις του ΥΠΟΙΚ για ανάπτυξη 2,0% για το 2019 και 2,8% για το 2020.

Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε επίσης και η έκθεση της Κομισιόν για τα αποτελέσματα της 4ης μετα-μνημονιακής αξιολόγησης η οποία θα οδηγήσει στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου και αναμένουμε την κατάθεση του νέου φορολογικού πολυνομοσχεδίου το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Λίγα πράγματα για τις αλλαγές που θα φέρει το φορολογικό νομοσχέδιο είχαμε πληροφορηθεί το προηγούμενο διάστημα από τα μέσα ενημέρωσης καθώς και από την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού 2020. Συγκεντρώνοντας όλες αυτές τις πληροφορίες μέχρι αυτή τη στιγμή, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε επιγραμματικά και συνοπτικά τις αλλαγές που θα φέρει το νέο νομοσχέδιο.

Αλλαγές στη φορολογία Φυσικών προσώπων

 • Για εισοδήματα ως 10.000 ευρώ, η εισαγωγή νέου χαμηλού συντελεστή 9% σε συνδυασμό με διατήρηση του αφορολογήτου στα σημερινά επίπεδα των 8.636 ευρώ. Ωφελούμενοι τα εισοδήματα από 10.000-15.000 ευρώ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που φορολογούνταν από το πρώτο ευρώ με 22%.
 • Μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα εισοδήματα από 20.000 και άνω.
 • Αύξηση του αφορολόγητου στα 9.000 ευρώ για όσους έχουν 1 παιδί, στα 10.000 ευρώ για φορολογούμενους με δυο παιδιά, στα 11.000 ευρώ για τρία παιδιά και στα 12.000 ευρώ για φορολογούμενους με τέσσερα παιδιά.
 • Μείωση του ορίου από τα 500 στα 300 ευρώ για τις συναλλαγές με μετρητά. Οι αγορές άνω των 300 ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές συναλλαγές.
 • Υποχρεωτική συγκέντρωση ηλεκτρονικών αποδείξεων στο ύψος του 30% του πραγματικού εισοδήματος με προσαύξηση φόρου με συντελεστή 22% για την θετική διαφορά που προκύπτει μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών.
 • Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων για φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.

Αλλαγές στη φορολογία Νομικών Προσώπων

 • Μείωση των φορολογικών συντελεστών στα επιχειρηματικά κέρδη στο 24% από 28% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και μείωση του συντελεστή παρακράτησης στα διανεμόμενα μερίσματα στο 5% από 10% με εφαρμογή από 01/01/2020 και μετά.
 • Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% από 100% του φόρου που προκύπτει για τα Νομικά πρόσωπα. Η αλλαγή αυτή ισχύει από τα εισοδήματα του 2018 που σημαίνει ότι εντός του 2019 αναμένεται να υπάρξει συμψηφισμός.
 • Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση οικολογικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τη χορήγησή της στούς εργαζομένους της. Επιπλέον κίνητρα προκειμένου να ανανεώσουν τον στόλο των συνολικών οχημάτων της με ηλεκτρικά Ι.Χ.
 • Αλλαγές στη φορολόγηση του εισοδήματος σε είδος, δηλαδή των παροχών σε είδος που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις στούς εργαζομένους της. Αύξηση του ορίου της λιανικής τιμής προ φόρων, από €12.000 σε €17.000, για την εξαίρεση, από το φορολογητέο εισόδημα των εργαζομένων, των οχημάτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς. Επέκταση των παροχών σε είδος και στα συγγενικά πρόσωπα των εργαζομένων.
 • Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
 • Δυνατότητα διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων μικρού ύψους (μέχρι €300) χωρίς να απαιτείται η ανάληψη όλων των κατά το νόμο ενεργειών για την είσπραξη της απαίτησης.
 • Βελτιώσεις στην υφιστάμενη φορολογία κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών των εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών και ΕΠΕ.
 • Απαλλαγή, υπό προϋποθέσεις, των κεφαλαιακών κερδών τα οποία προκύπτουν από τις μεταβιβάσεις τίτλων σε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας (capital gains).
 • Υιοθετούνται κατά πάσα πιθανότητα τα σχόλια των φορολογούμενων στην δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο η δυνατότητα μεταφοράς ζημιών στα 10 έτη από 5 που είναι σήμερα με ισχύ τις ζημιές των ετών 2014 και μετά.
 • Αναμένεται να συμπεριληφθεί και η πρόβλεψη αυτοτελούς φορολόγησης των stock option με συντελεστή 15% αντί της φορολόγησης ως παροχής σε είδος μα βάση την εκάστοτε κλίμακα.
  Γενικές αλλαγές
 • Αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα για 3 χρόνια, και μάλιστα αναδρομικά από της οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά την 1/1/2006.
 • Θέσπιση της πάγιας ρύθμισης οφειλών της τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία με 24 δόσεις αντί για 12 που ισχύει μέχρι τώρα.
 • Μείωση φόρου για της δαπάνες που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι για την ενεργειακή λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων. Το 40% της δαπάνης των εργασιών θα εκπίπτει από τον φόρο.
 • Αποσαφήνιση και απλούστευση της νομοθεσίας για τη φορολογική κατοικία, με παράλληλη θέσπιση εναλλακτικού τρόπου φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.
 • Περιορισμός του χρόνου παραγραφής από 20 σε 10 έτη, των υποθέσεων φοροδιαφυγής για τα φορολογικά έτη 2013 έως 2017, σε συμμόρφωση με αποφάσεις του ΣτΕ.

Αλλαγές κοινωνικού περιεχομένου

 • Μετάταξη του συντελεστή ΦΠΑ στο 13%, από 24% που είναι σήμερα, για τα είδη πρώτης ανάγκης που απευθύνονται στη βρεφική ηλικία.
 • Μετάταξη του συντελεστή ΦΠΑ στο 13%, από 24%, για τα κράνη μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτων.
 • Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% ανεξαρτήτως της μορφής της αναπηρίας.

Φυσικά το παρόν άρθρο δεν αποτελεί οδηγό για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αλλά επιγραμματική και συνοπτική αναφορά σε αυτό. Ένα από τα καθήκοντα του Συμβούλου Επιχειρήσεων είναι και ο φορολογικός σχεδιασμός της επιχείρησης εξατομικευμένα στις ανάγκες του νομικού προσώπου αλλά και στις ανάγκες των φορέων της.

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό