38. Ο κλάδος των Τροφίμων και η συνεισφορά του

o-klados-ton-trofimon-kai-i-syneisfora-tou

Σε πρόσφατη μελέτη του, το ΙΟΒΕ, συγκέντρωσε και συνέκρινε τους 5 πρώτους κλάδους της Μεταποίησης σε Ελλάδα και ΕΕ-28. Η συγκριτική ανάλυση περιλάμβανε στοιχεία που αφορούσαν τον αριθμό των επιχειρήσεων, τον κύκλο εργασιών καθώς και τον αριθμό των απασχολούμενων στους 5 παρακάτω κλάδους.

• Τον κλάδο των Τροφίμων
• Τον κλάδο των Μεταλλικών Προϊόντων
• Τον κλάδο των Ειδών Ένδυσης
• Τον κλάδο των επισκευών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού και
• Οι υπόλοιποι τομείς μεταποίησης

Οι παραπάνω κλάδοι αποτελούν το 62% του συνόλου της μεταποιητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα των 56.533 επιχειρήσεων, θεμελιώνουν το 73% του κύκλου εργασιών της εγχώριας μεταποίησης ύψους 55.469 εκατ. ευρώ και απασχολούν το 53% των 280.888 εργαζομένων.

Η Ελληνική βιομηχανία Τροφίμων αποτελεί την κινητήριο δύναμη στο σύνολο των επιχειρήσεων της εγχώριας μεταποίησης, όπου συγκεντρώνει το 26% των επιχειρήσεων με τον κλάδο των μεταλλικών προϊόντων να ακολουθεί με 14%, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2014.

Η δυναμική που έχει παρουσιάσει η χώρα το τελευταίο διάστημα με την στροφή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα διαμόρφωσε ένα νέο πλαίσιο επιχειρηματικότητας που συγκεντρώνεται γύρω από τον κλάδο τροφίμων και ποτών. Αντίστοιχα στην ΕΕ-28 ο τομέας των μεταλλικών προϊόντων καταλαμβάνει την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας το 18% των επιχειρήσεων του μεταποιητικού κλάδου ενώ ο κλάδος των τροφίμων έπεται με 265.000 επιχειρήσεις σε σύνολο 2.080.000 μεταποιητικών επιχειρήσεων αντιστοιχώντας σε ποσοστό 12,7%.

Σε επίπεδο κύκλου εργασιών οι μεταποιητικές επιχειρήσεις στην χώρα συνεισέφεραν το 31% του Ελληνικού ΑΕΠ του 2014. Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης παραγωγής εξορυκτικών προϊόντων καθώς και επεξεργασίας προϊόντων πετρελαίου η κατηγορία Οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης συγκεντρώνει το 38% του Κύκλου Εργασιών με τα προϊόντα Τροφίμων να ακολουθούν με 21,3%. Αντίθετα στην Ευρώπη των 28 η βιομηχανία τροφίμων αποτελεί το 13,5% του κύκλου εργασιών της μεταποίησης συνολικού ύψους 7 τρισ. ευρώ.

Ο κλάδος τροφίμων έχει ξεπεράσει ακόμα και τον κλάδο της κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων που ακολουθεί με 12,4% του Κύκλου Εργασιών καταδεικνύοντας την σημαντική συμβολή του στην Ευρωπαϊκή οικονομία.

Το ύψος του εργατικού δυναμικού στην βιομηχανία τροφίμων συνιστά την μέγιστη συνεισφορά του τομέα, ο οποίος παραμένει ο σημαντικότερος εργοδότης στην Ελλάδα και απασχολεί το 27,4% από τους 280 χιλ. εργαζόμενους του κλάδου της μεταποίησης με τον τομέα των μεταλλικών προϊόντων να ακολουθεί με 9,3%.

Στην Ευρώπη ο κλάδος τροφίμων απασχολεί περισσότερο από 4 εκατ. εργαζομένους που αντιστοιχούν στο 13,7% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Μεταποίησης ύψους 30 εκατ. εργαζομένων. Ο κλάδος των Μεταλλικών προϊόντων ακολουθεί με το 12% του συνόλου των απασχολούμενων στην ευρωπαϊκή μεταποίηση.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Τμήμα αναλύσεων
Financial Factor Consulting

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό