54. Ο ρόλος του Συμβούλου Επιχειρήσεων στο σύγχρονο επιχειρείν

o-rolos-tou-symvoylou-epixeiriseon-sto-sygxrono-epixeirein

Ποιος είναι τελικά ο ρόλος του Συμβούλου Επιχειρήσεων στην σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα;

Τα τελευταία 30 έτη έχουν συντελεστεί ραγδαίες αλλαγές στο τρόπο που ζούμε, που επικοινωνούμε, που αναζητούμε το προϊόν που θα καλύψει τις ανάγκες μας και στο τέλος το αγοράζουμε. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν ως επαναστατικές λόγω του εύρους τους, των επιπτώσεων τους καθώς και του βαθμού διείσδυσης τους στην καθημερινότητα του ανθρώπου.

Οι επιχειρήσεις βιώνουν αυτή την επανάσταση με διαφορετική ένταση ανάλογα με τον βαθμό ετοιμότητας τους, τον βαθμό προσαρμογής τους, τα ανακλαστικά τους σε εξωγενείς ή ενδογενείς αντίξοες καταστάσεις και την δυναμική επάνοδο τους σε περιπτώσεις που οι συνθήκες τείνουν να τις εξωθήσουν από την αγορά τους. Το ρητό του Δαρβίνου ότι στο μέλλον δεν θα επιβιώσει το πιο δυνατό είδος αλλά το πιο προσαρμοστικό ισχύει απαρέγκλιτα στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, το διαδίκτυο, η ένταση του ανταγωνισμού, η ανάγκη για χαμηλότερο κόστος, η έλλειψη χρηματοδότησης, η επέκταση σε νέες αγορές, η περαιτέρω διείσδυση σε υφιστάμενες αγορές, το φορολογικό και νομικό καθεστώς είναι μερικά από τα τρέχοντα θέματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Αντιληπτό είναι ότι σε όποιο βέλτιστο επίπεδο ετοιμότητας και να βρίσκεται η επιχείρηση, δεν είναι σε θέση να ανταπεξέρχεται άμεσα σε αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητα της. Εδώ εισέρχεται ο ρόλος του Συμβούλου επιχειρήσεων.

Ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων λόγω του αντικειμένου του καλύπτει τα κενά που δημιουργούνται από την προσήλωση και ενασχόληση της επιχείρησης με το αντικείμενο της. Δηλαδή το προϊόν της. Αποτελεί εν ολίγοις τον εξωτερικό συνεργάτη που θα καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης που λόγω χρόνου, κόστους ή και γνώσης δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το ίδιο το οικοσύστημα της επιχείρησης. Βασική αποστολή του είναι η παρουσίαση λύσεων προς την επιχείρηση με σκοπό την αλλαγή γραμμή πλεύσης είτε κάποιου τομέα είτε ολόκληρης της επιχείρησης στοχεύοντας στην βελτίωση της αποδοτικότητας της.

Ο Σύμβουλος επιχειρήσεων συντελεί στην βιωσιμότητα της επιχείρησης εφαρμόζοντας με ψυχρή μεθοδολογία, ανεπηρέαστος από την καθημερινότητα της εταιρείας, το στρατηγικό σχέδιο που σε συνεργασία με την διοίκηση της εταιρείας έχει εκπονηθεί. Έχοντας την αντικειμενικότητα του εξωτερικού συνεργάτη, την γνώση των θεμάτων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση λόγω της ενασχόλησης και επίλυσης παρομοίων καταστάσεων και τις δεξιότητες και εργαλεία που χρειάζεται για να φέρει με επιτυχία εις πέρας οποιοδήποτε αποστολή, είναι σε θέση να βοηθήσει αποτελεσματικά την επιχείρηση.

Η σύγχρονη ανάγκη των επιχειρήσεων ειδικά στην εγχώρια αγορά περιορίζεται από το τρίπτυχο φορολογία, χρηματοδότηση, διάσωση. Ο Σύμβουλος επιχειρήσεων μπορεί να εξασφαλίσει το δεύτερο, να περιορίσει το πρώτο και συνεπώς να επιτύχει το τρίτο.

Η επιλογή του συμβούλου επιχειρήσεων αποτελεί σημαντική απόφαση για την εταιρεία. Σε πολλές περιπτώσεις η συνεργασία μεταξύ του συμβούλου και της επιχείρησης μετατρέπεται σε μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης όπου και τα δύο μέλη επωφελούνται αμοιβαίως. Η επιχείρηση αναπτύσσεται και ανθίζει αφήνοντας πίσω της δύσκολες και ψυχοφθόρες καταστάσεις για όλους και ο σύμβουλος απολαμβάνει τα οφέλη της επιτυχούς υποστήριξης του προς την εταιρεία.

Σε επόμενο άρθρο μας θα μιλήσουμε για τα εργαλεία και τον τρόπο που επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα από την συμβουλευτική δραστηριότητα.

Η Financial Factor Consulting, εταιρεία οικονομικών συμβούλων επιχειρήσεων, μέσω των στελεχών της, μπορεί να σας υποστηρίξει σε ένα μεγάλο εύρος χρηματοοικονομικών, τραπεζικών, λογιστικών, φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση της επένδυσής σας αναλαμβάνοντας:

  • την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου/μελέτης βιωσιμότητας (Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος),
  • την τραπεζική χρηματοδότηση (Ταμείο Ανάκαμψης/Resilience Recovery Fund, European Guarantee Fund)

και γενικότερα όλα τα απαραίτητα βήματα που εγγυώνται την επιτυχία των επιχειρηματικών σας πλάνων.

Σημαντικό μερίδιο στην καθημερινότητα της επιχείρησης έχει η πληροφόρηση που, όπως δείχνει η πρακτική μας, λείπει από την αγορά. Η σύνταξη και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών παρακολούθησης τόσο για ενδοεταιρική πληροφόρηση (Financial Reporting) όσο και για εξωτερική χρήση (τράπεζες, επενδυτές κλπ), η εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού (auditing) και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών (Mergers and Acquisitions), είναι υπηρεσίες που παρέχονται από πολλούς αλλά υποστηρίζονται πραγματικά από ελάχιστους.

Ακόμη, μπορούμε να αναλάβουμε την επίβλεψη και εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου ή, εφόσον υπάρχει ανάγκη, την εξωτερική οικονομική διεύθυνση. Ανάμεσα στα καθήκοντά μας θα είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  • η σύνταξη μηναίων λογιστικών καταστάσεων και καταστάσεων τέλους χρήσης (Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα),
  • η ανάλυση ισολογισμών για τη λήψη και προγραμματισμό επιχειρηματικών αποφάσεων (decision making),
  • ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ταμειακών ροών (cash flows),
  • η παρακολούθηση αποκλίσεων στα οικονομικά αποτελέσματα (financial deviation),
  • η σύνταξη προϋπολογισμού (Budgeting) και
  • η κοστολόγηση (εφαρμογή κέντρων κόστους, Activity Based Costing).

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό