28. Κρατικά έσοδα: Οι πόροι της ΕΕ

oi-poroi-ton-kratikon-esodon-stin-ee

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην οικονομία εφημερίδα “Χρηματιστήριο”

Επανερχόμενοι στην Ευρωπαϊκή αναφορά του 2014 για τη στατιστική και οικονομική ανάλυση των φορολογικών συστημάτων των 28 χωρών-μελών της Ε.Ε. πλέον της Ισλανδίας και της Νορβηγίας ως μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τη περίοδο 2000-12, συγκρίνουμε τα δημόσια έσοδα ανά επίπεδο κυβέρνησης.

Έτσι από το σύνολο των κρατικών εσόδων για την Ε.Ε. των 28, το 48,7% αποτελούν τα φορολογικά έσοδα που απαιτήθηκαν από την Κεντρική ή Ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενώ το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό του 32% αποδίδεται στις απαιτήσεις των ασφαλιστικών εισφορών – ταμείων.

Το μικρό ποσοστό του 18,6% των συνολικών εσόδων προέρχεται από φόρους που επιβάλλει και απαιτεί η τοπική (στην Ελλάδα οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ή πολιτειακή (αφορά μόνο: Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία και Αυστρία) κυβέρνηση. Το ακόμα μικρότερο λοιπό ποσοστό 0,7% αναφέρεται στις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Θεσμών όπως την Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου κ.α.

Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα μερίδια ανήλθαν στο επίπεδο του 67,2% για τα απαιτούμενα φορολογικά έσοδα της Κεντρικής Κυβέρνησης, στο 31,5% για τις ασφαλιστικές εισφορές και στο 0,7% στα απαιτούμενα έσοδα που επιβάλλουν οι τοπικές αρχές (Ο.Τ.Α.) εν αντιθέσει με το 18,6% που εισπράττουν στην ΕΕ, αποκαλύπτοντας το συγκεντρωτισμό της Ελληνικής Κεντρικής κυβέρνησης αφήνοντας στις μικρές τοπικές εξουσίες ελάχιστη δημοσιονομική διαχείριση.

Στην επόμενη ανά είδος φόρου ταξινόμηση στο σύνολο των 28 χωρών της Ε.Ε., το 34,5% των Ευρωπαϊκών φορολογικών εσόδων προέρχονται από τους έμμεσους φόρους (Φ.Π.Α, φόρος κατανάλωσης κ.α.), το 33,4% αποτελούν οι άμεσοι φόροι (φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών οντοτήτων κ.α.) ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές διεκδικούν το μερίδιο του 32,4% των συνολικών εσόδων.

Στην Ελληνική πραγματικότητα το μερίδιο των έμμεσων φόρων προσεγγίζει το 37,6%, το 30,3% αντιστοιχούν στους άμεσους φόρους και τέλος οι ασφαλιστικές εισφορές ενισχύουν τη δημοσιονομική διαχείριση με το 32,1% των εσόδων.

Σημαντική είναι η παρατήρηση της αναφοράς ότι εξαιτίας του αναδιανεμητικού χαρακτήρα των άμεσων φόρων, το σχετικό ποσοστό τους έναντι των έμμεσων αποκαλύπτει τη διάθεση της εκάστοτε κυβέρνησης να εξομαλύνει τις εισοδηματικές ανισότητες και να ενισχύσει τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Τμήμα αναλύσεων
Financial Factor Consulting

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό