Ορόσημο το 2015 για επάνοδο στην κερδοφορία ΙΙ

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας αποτελείται από τις τράπεζες τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις λοιπές χρηματιστηριακές εταιρείες.
Η εικόνα που παρουσίασε ο κλάδος των Τραπεζών επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο, με τη συσσώρευση και νέων ζημιών το τελευταίο έτος. Συγκεκριμένα, το 2015 τα συνολικά έσοδα των 10 τραπεζών που περιλαμβάνονται στην ανάλυση μειώθηκαν κατά 8,5%, ανερχόμενα σε 9,8 δις ευρώ έναντι των 10,7 δις ευρώ του 2014. Ωστόσο, οι αισθητά αυξημένες προβλέψεις και παράλληλα τα πολύ υψηλά λειτουργικά έξοδα, οδήγησαν και πάλι σε καταγραφή υπέρογκων ζημιών, ύψους 13,6 δις ευρώ συνολικά για το 2015 έναντι ζημιών 8,2 δις ευρώ το 2014 καταγράφοντας υποχώρηση που ποσοστιαία αντιστοιχεί σε -66,9%. Φυσικά οι διαγραφές παλαιών μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων καθώς και η απομείωση στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών συνεισέφεραν στην υποχώρηση του ύψους του ενεργητικού τους στα 295,4 δις ευρώ το 2015 έναντι των 308,4 δις του 2014 καταγράφοντας πτώση της τάξεως του -4,2%.
Σχετική βελτίωση παρουσίασε ο κλάδος των Ασφαλειών, η οποία όμως ήταν μικρής έκτασης. Τα συνολικά έσοδα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 3,6 δις ευρώ. περίπου το 2015, αυξημένα κατά 5,4% έναντι του προηγουμένου έτους ύψους 3,4 δις ευρώ. Σε επίπεδο λειτουργικών κερδών υπήρξε σημαντική αύξηση 7,3%. Αντίστοιχη εξέλιξη χαρακτήρισε και το τελικό αποτέλεσμα, με τα κέρδη προ φόρου να ανέρχονται σε 468,7 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 7,4% σε ετήσια βάση έναντι των 436 εκατ. ευρώ του 2014.
Ο τελευταίος και σύνθετος κλάδος των Λοιπών Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών παραμένει ζημιογόνος για το 2015. Ο συνολικός κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση +9,9% το 2015, ενώ λιγότερο έντονη ήταν η βελτίωση των αντίστοιχων μεικτών κερδών +5,5%. Τα λειτουργικά αποτελέσματα παρέμειναν αρνητικά με τις ζημίες χρήσεως να περιορίζονται σε οριακή υποχώρηση -0,6% και να διαμορφώνονται στα 308,3 εκατ. ευρώ το 2015.
Η μελέτη καταλήγει ότι ‘στις παρούσες συνθήκες το οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται και πάλι από υψηλή αβεβαιότητα, λόγω των παρατεταμένων διαπραγματεύσεων αξιολόγησης του Ελληνικού προγράμματος, με συνέπεια η οικονομία να αντιμετωπίζει μεγάλες δυσχέρειες όπως η μειωμένη ροή χρηματοδότησης και η έλλειψη ρευστότητας. Οι συνθήκες αυτές κάθε άλλο παρά βοηθούν την επιχειρηματική δραστηριότητα και παρατείνουν την επενδυτική απραξία, ενώ παραμένει ανεκπλήρωτος ο στόχος της επιστροφής στην ανάπτυξη. Σε αυτά τα πλαίσια, οι ελληνικές επιχειρήσεις καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες στοχεύοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, προκειμένου να διευρύνουν την εξωστρέφειά τους και να μπορούν να ανταποκριθούν στο διεθνή ανταγωνισμό.’
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό