Ορόσημο το 2015 για επάνοδο στην κερδοφορία

Η μελέτη διαχώρισε τους κλάδους σε χρηματοπιστωτικό με τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες και σε μη χρηματοπιστωτικό όπου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κλάδοι:
Γεωργία – Αλιεία Κατασκευές Ξενοδοχεία – Εστιατόρια
Ορυχεία – Λατομεία Εμπόριο Μεταφορές – Επικοινωνίες
Μεταποίηση Λοιπές Υπηρεσίες Ενέργεια – Ύδρευση

Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εταιρειών της έκδοσης κατέγραψε ελαφρά μείωση το 2015/14, παράλληλα όμως η συγκράτηση του κόστους είχε πολύ θετικό αντίκτυπο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Πράγματι, το έτος 2015 αποτέλεσε το ορόσημο που σηματοδότησε την εντυπωσιακή επάνοδο στην κερδοφορία και το τέλος μιας παρατεταμένης περιόδου συσσώρευσης ζημιών.
Πιο συγκεκριμένα, εξετάζοντας αρχικά τις εταιρείες του Μη χρηματοπιστωτικού τομέα, προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τους μειώθηκε κατά 2,8% το 2015 έναντι του 2014, και διαμορφώθηκε σε €128 δισ. περίπου έναντι των 132 δις ευρώ του 2014. Υποχώρηση κατέγραψαν οι πωλήσεις σε πέντε από τους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τομέα. Την εντονότερη υποχώρηση κύκλου εργασιών εμφάνισε ο τομέας της Μεταποίησης -8,2% με τον κλάδο των Ορυχείων να ακολουθεί με -5,8% και τον κλάδο της Ενέργειας με -2,2%. Βελτίωση του κύκλου εργασιών παρουσίασε ο κλάδος του Τουρισμού με +4,1% η Γεωργία – Αλιεία και ο πρωτογενής τομέας με +3,1% και οι Μεταφορές και Επικοινωνίες με +1,5%.
Όσον αφορά στα συνολικά αποτελέσματα, παρατηρείτε σημαντική βελτίωση σε επίπεδο μεικτών κερδών και δραστική αύξηση +66,3% του λειτουργικού αποτελέσματος, μεταβολές που τελικά οδήγησαν στην εντυπωσιακή επάνοδο στην κερδοφορία όλων των τομέων το 2015. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων ανήρθαν στα €2,1 δις ευρώ για το 2015 έναντι των μόλις 937 εκατ. ευρώ του 2014. Η μελέτη επισημαίνει ότι η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος δηλαδή το 62,3% ήταν κερδοφόρες το 2015, τα δε κέρδη τους υπερίσχυσαν και καθόρισαν και το συνολικό αποτέλεσμα έναντι των ζημιογόνων εταιρειών. Όσον αφορά τους επί μέρους κλάδους, όλοι πλην του κλάδου Ορυχεία – Λατομεία κατέστησαν κερδοφόροι το 2015. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα κέρδη είχαν ο κλάδος της Μεταποίησης με 873 εκατ. ευρώ κέρδη το 2015, του Εμπορίου με 494 εκατ. ευρώ και των Λοιπών Υπηρεσιών με 361 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα ο τομέας της Μεταποίησης φαίνεται ότι σημείωσε την μεγαλύτερη βελτίωση το 2015. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών του τομέα μειώθηκε κατά 8,2% και διαμορφώθηκε σε €38,7 δισ. ευρώ το 2015 έναντι των 42,2 δις ευρώ το 2014 . Παρά την υποχώρηση αυτή, η μεγάλη περικοπή του κόστους πωλήσεων επέφερε τη σημαντική άνοδο των μεικτών κερδών. Το γεγονός αυτό “επέτρεψε” στο λειτουργικό αποτέλεσμα να ανακτήσει το θετικό πρόσημο και οδήγησε σε αναστροφή του τελικού αποτελέσματος, από ζημίες 126 εκατ. ευρώ το 2014 σε κέρδη προ φόρων ύψους €873 εκ. το 2015.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό