Παγκόσμια Τράπεζα: Ο μέσος πλούτος των Ελλήνων

οι επιχειρήσεις καταμετρούν το εισόδημα τους και τις δαπάνες τους και αξιολογούν την οικονομική τους ευρωστία. Το κενό αυτό στον υπολογισμό του πλούτου των κρατών έρχεται να το εξαλείψει η 20ετής ανάλυση της Παγκόσμιας Τράπεζας, “Μεταβάλλοντας τον Πλούτο των Εθνών (Changing Wealth of Nations 2018)”.
Στην 255 σελίδων μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι οικονομολόγοι συνέλεξαν στοιχεία για 141 κράτη από το 1995 έως το 2014 υπολογίζοντας τον πλούτο τους με ως άθροισμα των παρακάτω 4 μεγεθών:
• Φυσικό Κεφάλαιο όπου περιλαμβάνονται τα δάση, τα ορυχεία και η αγροτική γη κάθε χώρας.
• Ανθρώπινο Κεφάλαιο στο οποίο αθροίζονται τα εισοδήματα που έχουν οι πολίτες.
• Παραχθέν Κεφάλαιο όπου συμπεριλαμβάνονται τα κτίρια και οι υποδομές της χώρας και
• Καθαρή Οικονομική Θέση δηλαδή οι απαιτήσεις μείον οι υποχρεώσεις της χώρας σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο.
Σύμφωνα με την μελέτη η κατά κεφαλήν περιουσία των Ελλήνων ανέρχεται στα 227.925 δολάρια για το 2014. Το αποτέλεσμα αυτό προέρχεται ως επί τω πλείστω από τα 134.895 δολάρια του παραχθέντος κεφαλαίου δηλαδή των υποδομών της χώρας που αντιστοιχούν στο 60% περίπου του συνολικού κατά κεφαλήν πλούτου. Το ανθρώπινο κεφάλαιο προσφέρει 105.663 δολάρια που αντιστοιχεί στο 46% της συνολικής περιουσίας και το φυσικό κεφάλαιο μόνο 12.546 δολάρια. Για να έρθουμε στο άθροισμα των 227.925 δολαρίων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την αρνητική επίπτωση της καθαρής οικονομικής σχέσης λόγω του υψηλού χρέους -25.179 δολάρια. Η Ελλάδα ως χώρα με υψηλό εξωτερικό δανεισμό καταγράφει απομείωση της αξίας του πλούτου της λόγω των υποχρεώσεων της προς τους πιστωτές της.
Τα στοιχεία αυτά από μόνα τους δεν παρέχουν κάποια ουσιαστική πληροφορία για το επίπεδο του πλούτου και τις συνιστώσες του της χώρας. Σε σύγκριση με τα στοιχεία της ομάδας των πλουσίων κρατών του ΟΟΣΑ στις οποίες ανήκει και η χώρα μας παρατηρούμε τις ανισότητες και αποκλίσεις.
Ο μέσος όρος της κατά κεφαλήν περιουσίας των πλουσίων χωρών του ΟΟΣΑ ανέρχεται στα 708.389 δολάρια. Από αυτά το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί τα 498.399 δολάρια λίγο πάνω από το 70% σε αντίθεση με το 46% της χώρας μας καταδεικνύοντας ότι οι πλούσιες χώρες επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους και όχι σε υποδομές και κτίρια. Οι νέες τεχνολογίες, η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η διαθεσιμότητα δεδομένων και η ανάπτυξη νέων εταιρειών χωρίς καν φυσική έδρα μπορούν να κάνουν τις φυσικές υποδομές της χώρας παρωχημένες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης η οικονομική δυσπραγία που παρουσιάζει το Ελληνικό κράτος δεν επιτρέπει την αποτελεσματική συντήρηση και αντικατάσταση του παγίου δυναμικού της χώρας με αποτέλεσμα να απομειώνεται σταδιακά η αξία του. Η μοναδική επένδυση που παρουσιάζει μακροχρόνια προστιθέμενη αξία αποτελεί η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.
Το παραχθέν κεφάλαιο αποτελεί το 28% του συνολικού κατά κεφαλήν πλούτου των πλουσίων χωρών και το φυσικό κεφάλαιο το 3%. Σημαντική απόκλιση σε σχέση με την χώρα μας καταγράφει και η καθαρή οικονομική θέση η οποία διαμορφώνεται στο -0,77% του συνολικού πλούτου.
Συμπερασματικά η μελέτη αναφέρει ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί την μεγαλύτερη συνιστώσα κατά μέσο όρο στις 141 χώρες. Στις χαμηλού εισοδήματος χώρες το φυσικό κεφάλαιο αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού πλούτου τους.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό