30. Πιστοληπτική αξιολόγηση και διαχείριση Κινδύνου

pistoliptiki-aksiologisi-kai-i-diaxeirisi-kindynou

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην οικονομία εφημερίδα “Χρηματιστήριο”

Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα άρθρα μας η πιστοληπτική αξιολόγηση μιας επιχείρησης είναι συνυφασμένη με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει στην λειτουργία της καθώς και στην δύναμη ή αδυναμία της να τους αντιπαρέρχεται.

Οι οίκοι αξιολόγησης εκτιμούν και διαβαθμίζουν την δυνατότητα της εταιρείας να υπερβεί πρακτικά, καθημερινά εμπόδια, που δύναται να αντιμετωπίσει καθώς επίσης αξιολογούν την διεργασία διαχείρισης κινδύνου που έχει εγκαταστήσει και ενσωματώσει η επιχείρηση στις δομές της.

Τι σημαίνει όμως κίνδυνος για μία επιχείρηση;

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (International Standards Organization) και του Ινστιτούτου Διαχείρισης Κινδύνου του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Institute of Risk Management) ως κίνδυνος ορίζεται ο συνδυασμός της πιθανότητας ενός γεγονότος και οι συνέπειες του (ISO Guide 73:2009). Οι συνέπειες των γεγονότων δύναται να εκτιμώνται ως θετικές και ευκαιρίες προς όφελος, ή αρνητικές που συνιστούν απειλή για την επιχείρηση.

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός μπορεί να είναι αποτέλεσμα εσωτερικών, εξωτερικών ή αμφοτέρων παραγόντων. Με σκοπό την κατάρτιση αποτελεσματικής διαδικασίας αντιμετώπισης κινδύνων, οι επιχειρήσεις ταξινομούν τους κινδύνους σύμφωνα με την παρακάτω προσεγγιστική μέθοδο των δραστηριοτήτων της την οποία ακολουθούν λίγο έως πολύ και οι οίκοι αξιολόγησης.

  • Στρατηγικής. Αφορούν τον μακροχρόνιο σχεδιασμό του οργανισμού και τους στόχους που έχει θέσει για την ευρωστία και ανάπτυξη του. Στους κινδύνους στρατηγικής περιλαμβάνονται η διαθεσιμότητα κεφαλαίων, κρατικοί και πολιτικοί κίνδυνοι, νομικό πλαίσιο και ευκολία μεταστροφής του ως προς τα χείρω για την επιχείρηση.
  • Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Συνιστώνται από την αποτελεσματική διαχείριση και έλεγχο των χρηματοοικονομικών στοιχείων του οργανισμού, από την διαθεσιμότητα και διατήρηση της πίστωσης, τις τιμές συναλλάγματος που μπορεί να επηρεάζουν την λειτουργία του καθώς και από τα επιτόκια και τα κόστη που επιβαρύνεται από την χρήση των πιστώσεων του.
  • Λειτουργικές δραστηριότητες. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα καθημερινά θέματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση στην προσπάθεια της να λειτουργήσει αποτελεσματικά εντός ενός κράτους.
  • Διαχείριση γνώσης. Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί αύξηση των συμβάντων κλοπής ή μεταβίβασης της γνώσης μια εταιρείας είτε μέσω βιομηχανικής κατασκοπείας είτε μέσω της μετακίνησης υψηλόβαθμων στελεχών σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων της επιχείρησης είναι η μη εγκεκριμένη χρήση ή η κακή χρήση της γνώσης της εταιρείας καθώς επίσης η εμφάνιση ανταγωνιστικής τεχνολογίας προτού η επιχείρηση προλάβει να καρπωθεί τα οφέλη της γνώσης της.
  • Δραστηριότητες Συμμόρφωσης (Compliance actions). Κανόνες όπως για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος υποχρεώσεις περιγραφής εμπορικών προϊόντων, προστασία καταναλωτή, προστασία δεδομένων και τέλος εργασιακό και ρυθμιστικό περιβάλλον αποτελούν ευκαιρίες αλλά και παράγοντες δυνητικών κινδύνων για τις επιχειρήσεις.

Η αποτελεσματική διαδικασία διαχείρισης κινδύνου ξεκινά με την Αποτίμηση Κινδύνου η οποία ορίζεται ως η συνολική διαδικασία Ανάλυσης στο πρώτο στάδιο και Αξιολόγησης στο δεύτερο στάδιο. Συνεχίζεται με την Αναφορά Κινδύνου και Επικοινωνία και ολοκληρώνεται με τον Χειρισμό Κινδύνου.

Η διαδικασία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της επιχείρησης και συντάσσεται με συνεργασία της διοίκησης, των στελεχών της εταιρείας και των εργαζομένων της. Η υποστήριξη εξειδικευμένων επιστημόνων στην διαχείριση κινδύνων αποτελεί την επισφράγιση ότι η διαδικασία που θα δημιουργηθεί θα αποτελεί αναπόσπαστο και υποστηρικτικό εργαλείο στην λειτουργία της επιχείρησης.

Οι άρτια εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό