Που καταλήγουν οι φόροι ΙΙ

ποσοστό του συνόλου των δαπανών.
Το σύνολο των δημοσίων δαπανών της χώρας μας αντιστοιχεί σε περίπου 85 δις ευρώ τα οποία προέρχονται από την συλλογή όλων των φόρων του έτους. Το που κατευθύνονται αυτοί οι φόροι το δείχνει η ποσοστιαία κατανομή των δημοσίων δαπανών στις επιμέρους συνιστώσες τους.
Η χώρα μας δαπανά το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ για Γενικές Δημόσιες Δαπάνες που αντιστοιχεί στο 18% έναντι του μέσου Ευρωπαϊκού μέσου όρου της τάξεως του 12,8%. Στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνονται δαπάνες μισθοδοσίας δημοσίων και κρατικών οργανισμών εκτός από άμυνα υγεία και παιδεία. Μεγάλο ποσοστό των δημοσίων δαπανών που αντιστοιχεί στο 29% και αποτελεί και αυτό το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, αφορά συντάξεις και επιδόματα γήρατος. Ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 22%. Οι δύο αυτές κατανομές των δημοσίων δαπανών αθροίζουν κοντά στο 50% του συνόλου με αποτέλεσμα το κράτος να διαθέτει το υπόλοιπο 50% των δαπανών του για όλους του υπόλοιπους τομείς.
Η αδυναμία εκλογίκευσης του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας και η άρνηση αποδοχής σημαντικών μεταρρυθμίσεων όπως η μεταρρύθμιση Γιαννίτση έχουν ως αποτέλεσμα το 30% των δημοσίων δαπανών να κατευθύνεται σε συντάξεις και παράλληλα να προσφέρουμε της χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσίες στους ηλικιωμένους στην Ευρώπη. Αμέσως μετά από εμάς κατατάσσεται η Ιταλία που ξοδεύει το 27,4% των δαπανών της για συντάξεις και ακολουθεί η Φιλανδία με το 25,5% διαφέροντας όμως σημαντικά στις παροχές από τις δύο προηγούμενες χώρες.
Τα δυτικά Ευρωπαϊκά κράτη κατανέμουν τις δαπάνες τους με σκοπό την στήριξη των αδυνάμων, της οικογένειας και των ανθρώπων με δυσκολίες. Έτσι έχουμε τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο των δαπανών για τους αδύναμους στο 6% των συνολικών δαπανών, με την Δανία να το ξεπερνά και να αγγίζει το 8,7%, την Ιρλανδία με 7,2% και την Λιθουανία με 9,3%. Η χώρα μας αδυνατώντας να διαχωρίσει τους πραγματικά έχοντες ανάγκη, δαπανά το 3,2% των συνολικών δαπανών της λίγο πάνω από την Ρουμανία που δαπανά το 2,9% των δικών της δαπανών.
Ένας τομέας που χρειάζεται την στήριξη του κράτους αποτελεί και η οικογένεια, ιδιαίτερα οι δυτικές αναπτυγμένες κοινωνίες που αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα υπογεννητικότητας και γήρανσης του πληθυσμού. Η Ευρώπη δαπανά το 3,8% των συνολικών κρατικών εξόδων της στην στήριξη της οικογένειας και των παιδιών. Η χώρα μας βρίσκεται στο μισό του μέσου όρου με 1,4% των συνολικών δαπανών της. Ευνοούμενα κράτη όπως η Δανία ξοδεύουν το 8,6% για την στήριξη της οικογένειας, το Λουξεμβούργο το 8,7% αλλά και η Κύπρος δαπανά το 7,8% των συνολικών δαπανών της για την στήριξη της οικογένειας.
Η συνεχής επωδός του Ελληνικού κράτους είναι ότι η άμυνα και η ασφάλεια απαιτούν μεγάλες δαπάνες λόγω των γεωπολιτικών κίνδυνων που αντιμετωπίζουμε. Η Ελλάδα δαπανά το 5,3% των συνολικών δημοσίων δαπανών για την άμυνα της με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στο 2,9%. Το παραπάνω ποσοστό όμως δεν αποτελεί ικανοποιητική δικαιολογία για ένα μη εκλογικευμένο και ορθά λειτουργικό σύστημα. Η Εσθονία δαπανά το 5,2% των συνολικών δαπανών της για την άμυνα αλλά ταυτόχρονα στηρίζει τις οικογένειες και τα παιδιά της χώρας με 6,4% του προϋπολογισμού δημοσίων δαπανών. Η Κύπρος βρίσκεται πιο ψηλά από την Ελλάδα με 5,5% για την άμυνα.
Για την υγεία των πολιτών της η χώρα μας κατευθύνει το 11% των δαπανών της με μέσο Ευρωπαϊκό όρο το 15,3%. Φυσικά χώρες με καλύτερο σύστημα υγείας δαπανούν μεγαλύτερα ποσοστά ακόμα και από τον μέσο όρο, όπως η Ολλανδία με 17,8%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 18,2% ακόμα και η πρώην ανατολική Σλοβακία με 17,7%.
Τέλος για την παιδεία το Ελληνικό κράτος ξοδεύει το 8,2% των συνολικών δαπανών του με την Κύπρο να δαπανά το 15,3% την Λιθουανία το 14,8% και την Σουηδία με 13,7%.
Δυστυχώς και αυτή η αναφορά της Eurostat επιβεβαιώνει τις χρόνιες παθογένειες του Ελληνικού Δημοσίου Συστήματος οι οποίες διαμορφώνουν μια αναποτελεσματική δημοσιονομική πολιτική. Οι μεταρρυθμίσεις που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας είτε δεν γίνονται είτε καθυστερούν πολύ είτε όταν γίνουν γίνονται με λάθος τρόπο.

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό