Που οφείλεται η αύξηση των Εισαγωγών

καυσιμ

του αντίστοιχου διαστήματος του 2017. Αντίστοιχα, παρόμοια σχετικά αύξηση, κατέγραψαν και οι εξαγωγές οι οποίες ανήρθαν στα 29,91 δις ευρώ καταγράφοντας θετική απόκλιση ύψους 17,4% έναντι του Ιαν-Νοε 2017 διαστήματος.
Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα άρθρα μας (10.12.18_Τρέχουσες Οικονομικές εξελίξεις) ο λόγος των εξαγωγών προς τις εισαγωγές παραμένει 1:2 περίπου.
Διαβάζοντας τα στοιχεία που δίνει η ΤτΕ για τις εισαγωγές, βλέπουμε ότι η μεγάλη αύξηση της εισαγωγικής δαπάνης οφείλεται εν πολλοίς στις ανατιμήσεις των πετρελαιοειδών, που καταγράφονται στο +35% για το 11μηνο, ανεβάζουν τον πήχη του εμπορικού ελλείμματος στα 20,66 δις ευρώ. Χωρίς τα καύσιμα η αύξηση των εισαγωγών κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, στο 9,7% περίπου.
Όπως προκύπτει από έρευνα του ΙΟΒΕ, η πίεση που ασκείται στο εμπορικό ισοζύγιο από τις εισαγωγές είναι αναμενόμενη και εξηγήσιμη. Διαχρονικά συνδέεται με τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας και εφόσον είναι ανοδικοί, λογικό επακόλουθο είναι προϊόντα όπως μηχανολογικός εξοπλισμός, οχήματα, ηλεκτρονικά, φάρμακα και φυσικά καύσιμα, που δεν παράγει και δύσκολα θα παράξει στο μέλλον η Ελλάδα, να εισάγονται. Συνεπώς η δαπάνη για τις εισαγωγές των συγκεκριμένων ειδών θα είναι δεδομένη και αυξανόμενη όσο αναπτύσσεται και η οικονομία. Το πρόβλημα, σύμφωνα με το ινστιτούτο παραμένει δομικό και αφορά τη διάρθρωση της Ελληνικής οικονομίας. Το ζητούμενο για την ελληνική οικονομία είναι να αυξήσει την παραγωγή και τις εξαγωγές της σε είδη που μπορεί να παράγει αυτόνομα, ώστε να καλύπτει το κόστος των εισαγωγών των αγαθών που δεν παράγονται στο εσωτερικό.
Σύμφωνα πάντα με το ινστιτούτο, σήμερα υπάρχουν δύο συγκεκριμένες εστίες ανησυχίας αναφορικά με τη δυναμική των εισαγωγών. Και οι δύο σχετίζονται με αποτυχίες των προγραμμάτων προσαρμογής, που μπορεί μεν συνολικά να οδήγησαν σε εξισορρόπηση, κυρίως όμως λόγω της ύφεσης που επέφεραν και όχι κάποιου δομικού μετασχηματισμού. Ένας πρώτος λόγος ανησυχίας είναι πως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό η στροφή του παραγωγικού προτύπου και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ώστε να υπάρχουν ισχυρότερες εξαγωγές και υποκατάσταση εισαγωγών. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τον περιορισμό της παραοικονομίας, καθώς είναι εύλογη η υπόθεση πως η δυναμική των εισαγωγών δεδομένης της πορείας της επίσημα καταγραφόμενης κατανάλωσης η οποία υπολείπεται της αύξησης των εισαγωγών, πιθανόν να εξυπηρετεί και τη μη επίσημη κατανάλωση και τα μη δηλωθέντα εισοδήματα.

καυσιμ

Στο γράφημα βλέπουμε την πορεία των εισαγωγών χωρίς τα καύσιμα και πλοία κατά την τελευταία δεκαετία. Οι εισαγωγές αυτές αποτελούν τα βιομηχανικά προϊόντα και τις πρώτες ύλες καθώς και τα καταναλωτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελληνική αγορά. Το ενδεκάμηνο του 2018 το ύψος αυτών των εισαγωγών ανήρθε στα 36,36 δις ευρώ και αποτελεί το υψηλότερο νούμερο από το 2009. Ποσοστιαία όμως οι εισαγωγές χωρίς καύσιμα και πλοία έχουν ενισχυθεί κατά 11,7% κατά την τελευταία δεκαετία.

εξα καυσι

Στον αντίποδα οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα και πλοία ανήρθαν στα 20,47 δις ευρώ για το διάστημα Ιαν-Νοε 2018 έναντι των 18,29 δις ευρώ του Ιαν-Νοε 2017. Κατά την τελευταία δεκαετία το ποσοστό ενίσχυσης τους αναρριχήθηκε στο 38,1%. Επιπλέον συγκρίνοντας τον λόγο των εισαγωγών χωρίς καύσιμα και πλοία προς τις αντίστοιχες εξαγωγές παρατηρούμε ότι από το 1:2,2 του 2009 έχουν υποχωρήσει στο 1:1,8 το 2018. Αυτό μας δείχνει ότι η χώρα μας εισάγει λιγότερα αγαθά και βελτιώνει την παραγωγικότητα της με υψηλότερες εξαγωγές κατά τα τελευταία 10 έτη. Έχει όμως πολύ δρόμο ακόμα να διανύσει.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό