62. Προστιθέμενη Οικονομική αξία και Απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΙΙ

prostithemeni-oikonomiki-aksia-kai-apasxolisi-stin-evropaiki-enosi-ii

Συνεχίζοντας την ανάγνωση της μελέτης της Eurostat που αφορά την προστιθέμενη αξία και την απασχόληση σε 10 τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά την τελευταία 20ετία, επισημαίνουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Παρά το γεγονός όπως έχουμε αναφέρει ότι η βιομηχανία παραμένει η δραστηριότητα που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό προστιθέμενης αξίας στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, η αποβιομηχανοποίηση καταγράφεται στα υψηλά ποσοστά συρρίκνωσης της κατά την τελευταία 20ετία στην Μάλτα (-11,7%) στην Αγγλία (-8,9%) στην Φιλανδία (-8,2%) και στο Βέλγιο (-7%). Αντίστοιχα μικρά ποσοστά ενίσχυσης της βιομηχανικής δραστηριότητας παρουσιάζουν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπως η Ουγγαρία (+2,4%), Βουλγαρία (+2,3%) και Τσεχία (+0,7%).

Σε εννέα κράτη μέλη όμως, η βιομηχανία παραμένει η πρωταρχική οικονομική τους δραστηριότητα ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη με την Τσεχία (32,1%), την Ουγγαρία (27,8%), τη Σλοβενία (27,3%) και Σλοβακία (27%) να προπορεύονται. Η Γερμανία ως βιομηχανική χώρα διατήρησε αμετάβλητο το ποσοστό της βιομηχανικής της δραστηριότητας μεταξύ 1995 και 2015 στο 26%.

Ως δεύτερη οικονομική δραστηριότητα, οι Δημόσιες υπηρεσίες άμυνα και εκπαίδευση παρουσιάζουν θετική μεταβολή 20ετίας στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες πρωτοστατούντος της Ρουμανίας (+5,6%) ακολουθούμενη από την Ελλάδα (+4,5%) και την Βουλγαρία (+4,2%). Πρώην ανατολικές χώρες ιδιαίτερα της Βαλτικής θάλασσας με υψηλή θετική βελτίωση σε επιστημονικούς ή τεχνολογικούς τομείς, έχουν συρρικνώσει την οικονομική συνεισφορά των Δημοσίων Υπηρεσιών όπως η Εσθονία (-3,8%), Λετονία (-2,5%) και Λιθουανία (-1,8%) κατά την τελευταία 20ετία.

Στις Βόρειες χώρες με υψηλές παροχές στο κοινωνικό κράτος, η συνεισφορά του συγκεκριμένου τομέα παραμένει αμετάβλητη για όλη την διάρκεια των 20 ετών ως η πρωταρχική οικονομική δραστηριότητα με την Σουηδία (23,8% της συνολικής οικονομικής της δραστηριότητας), Δανία (23,1%) και Φιλανδία (21,8%).

Ανησυχητικό παραμένει το γεγονός ότι η προστιθέμενη αξία της Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Αλιείας έχει συρρικνωθεί σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη με μεγαλύτερη υποχώρηση στη Ρουμανία (-14,4%), Βουλγαρία (-8,6%) και Λιθουανία (-7,5%). Στην Ελλάδα ο Αγροτοδιατροφικός κλάδος συνεισφέρει στην συνολική οικονομική δραστηριότητα της χώρας κατά 4,1% το 2015 από 8,1% που συνεισέφερε το 1995.

Οι χαμηλές τιμές των αγροτοπαραγωγικών προϊόντων παγκοσμίως σε συνδυασμό με την εισαγωγή φτηνών προϊόντων από χώρες του τρίτου κόσμου έχουν μετατρέψει την Ευρώπη σε χώρα εισαγωγής τέτοιων προϊόντων από χώρα παραγωγής. Συνακολούθως οι μεγάλες επενδύσεις στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα παραμένουν ελάχιστες και η συνεισφορά του κλάδου προέρχεται από μικρές αυτόνομες μονάδες σε χώρες της νότιας ή κεντρικής Ευρώπης.

Η οικονομική δραστηριότητα των Εμπορίου, Μεταφορών και Τουρισμού αναδεικνύεται πρώτη δραστηριότητα σε 12 κράτη με το μεγαλύτερο ποσοστό να καταγράφεται στην Λιθουανία (31,4% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας) στην Κύπρο(25,2%), Πολωνία (25%) και στην Ελλάδα (24,4%). Για την χώρα μας η συνεισφορά του κλάδου εμπορίου το 1995 βρίσκονταν στο 26,9% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και υποχώρησε στο 24,4% το 2015.

Οι Βαλκανικές χώρες καθώς και οι χώρες της Βαλτικής παρουσίασαν την μεγαλύτερη ενίσχυση του συγκεκριμένου κλάδου με την Λιθουανία (+7,6%), Βουλγαρία(+5,0%), Ρουμανία (+2,8%) και Λετονία (+2,1%).

Η Financial Factor Consulting, εταιρεία οικονομικών συμβούλων επιχειρήσεων, μέσω των στελεχών της, μπορεί να σας υποστηρίξει σε ένα μεγάλο εύρος χρηματοοικονομικών, τραπεζικών, λογιστικών, φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση της επένδυσής σας αναλαμβάνοντας:

  • την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου/μελέτης βιωσιμότητας (Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος),
  • την τραπεζική χρηματοδότηση (Ταμείο Ανάκαμψης/Resilience Recovery Fund, European Guarantee Fund)

και γενικότερα όλα τα απαραίτητα βήματα που εγγυώνται την επιτυχία των επιχειρηματικών σας πλάνων.

Σημαντικό μερίδιο στην καθημερινότητα της επιχείρησης έχει η πληροφόρηση που, όπως δείχνει η πρακτική μας, λείπει από την αγορά. Η σύνταξη και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών παρακολούθησης τόσο για ενδοεταιρική πληροφόρηση (Financial Reporting) όσο και για εξωτερική χρήση (τράπεζες, επενδυτές κλπ), η εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού (auditing) και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών (Mergers and Acquisitions), είναι υπηρεσίες που παρέχονται από πολλούς αλλά υποστηρίζονται πραγματικά από ελάχιστους.

Ακόμη, μπορούμε να αναλάβουμε την επίβλεψη και εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου ή, εφόσον υπάρχει ανάγκη, την εξωτερική οικονομική διεύθυνση. Ανάμεσα στα καθήκοντά μας θα είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  • η σύνταξη μηναίων λογιστικών καταστάσεων και καταστάσεων τέλους χρήσης (Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα),
  • η ανάλυση ισολογισμών για τη λήψη και προγραμματισμό επιχειρηματικών αποφάσεων (decision making),
  • ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ταμειακών ροών (cash flows),
  • η παρακολούθηση αποκλίσεων στα οικονομικά αποτελέσματα (financial deviation),
  • η σύνταξη προϋπολογισμού (Budgeting) και
  • η κοστολόγηση (εφαρμογή κέντρων κόστους, Activity Based Costing).

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό