Στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2017

Τα στοιχεία παρουσιάζουν έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.133 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 973 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του Προϋπολογισμού 2017 για έλλειμμα 2.042 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.735 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.906 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 798 εκατ. ευρώ λόγω συγκράτησης των δαπανών.
Στα επιμέρους στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού το ύψος των καθαρών εσόδων του ανήλθε σε 15.309 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας σημαντική υστέρηση κατά 819 εκατ. ευρώ ή 5,1% έναντι των 16.127 εκατ. ευρώ που αποτελούσε τον στόχο. Μέρος της υποχώρησης των εσόδων προήρθε από τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων του 1ου τετραμήνου ύψους 1.367 εκατ. ευρώ καταγεγραμμένα στον προϋπολογισμό όπου εισπράχθηκαν μόνο 956 εκατ. ευρώ αλλά και από την διαφορά των αναμενόμενων εισροών από την ΕΕ ύψους -732 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Απριλίου 2017 ανήλθαν στα 16.442 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά -1.728 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (18.170 εκατ. ευρώ). Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, κατά 85 εκατ. ευρώ, οι αποδοχές και συντάξεις κατά 134 εκατ. ευρώ, οι αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 332 εκατ. ευρώ και ως είθισται οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 569 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού.
Για το ίδιο διάστημα του 1ου τριμήνου η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν όπου καταγράφεται μείωση κατά -0,1% έναντι του 4ου τριμήνου του 2016 ενώ σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2016 παρουσίασε μείωση ύψους -0,5%.
Σε πλήρη αντίθεση με τα στοιχεία της Ελλάδας, η Ευρωζώνη καθώς και η ΕΕ παρουσίασαν αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,5% η Ευρωζώνη και κατά 0,6% η ΕΕ για το 1ο τρίμηνο του 2017. Σημαντική βελτίωση στην ενίσχυση του ΑΕΠ παρουσίασε για τι 1ο τρίμηνο η Ρουμανία με +5,5%, η Λιθουανία με +4,1% η Βουλγαρία με +3,4% και η Κύπρος με +3,3%. Από τις κεντρικές χώρες της Ευρώπης η Γερμανία παρουσίασε αύξηση +1,7% η Γαλλία +0,8% και η Ολλανδία +2,8%. Η Ελλάδα παρέμεινε η μόνη χώρα με αρνητικό ρυθμό προόδου ως αποτέλεσμα της ύφεσης που προκάλεσε η επέκταση των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό