Στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού περίοδος Ιαν-Οκτ 2017

μια ενθαρρυντική εικόνα για την οικονομία της χώρας. Τα στοιχεία καταγράφουν πλεόνασμα του ισοζυγίου του Κρατικού προϋπολογισμού ύψους 145 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 343 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του Προϋπολογισμού 2017 για έλλειμμα 2.434 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 5.331 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 4.859 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2.752 εκατ. ευρώ λόγω συγκράτησης των δαπανών. Να επαναλάβουμε ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες για την αποπληρωμή τοκοχρεολυσίων της Γενικής Κυβέρνησης. Ο στόχος του ΥΠΟΙΚ για πλεόνασμα στα 6,5 εκατ. ευρώ έτσι ώστε να τεκμηριωθεί και πρακτικά το κοινωνικό μέρισμα που αποφάσισαν οι αρχές φαίνεται να επιτυγχάνεται.
Στα επιμέρους στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, το ύψος των καθαρών εσόδων ανήλθε σε 40.572 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ελάχιστη βελτίωση κατά 326 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι των 40.247 εκατ. ευρώ που αποτελούσε τον στόχο του 10μήνου. Από αυτή τη βελτίωση, τα φορολογικά έσοδα υπερέβησαν τους στόχους του προϋπολογισμού κατά 271 εκατ. ευρώ, τα λοιπά μη φορολογικά κατά 46 εκατ. ευρώ και τα έσοδα καταργηθέντων λογαριασμών κατά 8 εκατ. ευρώ. Η ανάλυση της βελτίωσης των επιμέρους συνιστωσών των φορολογικών εσόδων δείχνει ότι το ΥΠΟΙΚ εισέπραξε 166 εκατ. ευρώ περισσότερα από αυτά που είχε προϋπολογίσει μέσω της άμεσης φορολογίας και 105 εκατ. ευρώ μέσω της έμμεσης φορολογίας. Ειδικότερα τα άμεσα φορολογικά έσοδα παρουσίασαν αύξηση στην κατηγορία των φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 34 εκατ. ευρώ, στους φόρους περιουσίας κατά 35 εκατ. ευρώ αλλά και στις εισπράξεις από έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών κατά 53 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία της έμμεσης φορολογίας βελτίωση παρουσιάζουν τα έσοδα από ΦΠΑ κατά 54 εκατ. ευρώ, ο φόρος ασφαλίστρων κατά 11 εκατ. ευρώ καθώς και ο φόρος Παρελθόντων Οικονομικών Ετών όπου μετά το πρόγραμμα οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων, η βελτίωση ξεπέρασε τα 13 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μοναδική κατηγορία εσόδων που κατέγραψε αρνητική απόκλιση έναντι του προϋπολογισμού ήταν οι Ειδικοί φόροι Κατανάλωσης των οποίων οι εισπράξεις υποχώρησαν κατά 14 εκατ. ευρώ. Η αρνητική αυτή απόκλιση συνηγορεί στην αντίληψη που έχει και η αγορά ότι από την εφαρμογή των νέων αυξημένων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού, οίνου και αλκοολούχων ποτών, τα έσοδα για το κράτος συρρικνώνονται αντί να ενισχύονται.
Σημαντικός παράγοντας στην επίτευξη του προαναφερθέντος υψηλού πλεονάσματος αποτέλεσε η βελτίωση στις δαπάνες. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 ανήλθαν στα 40.428 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά -2.253 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (42.680 εκατ. ευρώ). Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, κατά 64 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 115 εκατ. ευρώ και τα εξοπλιστικά προγράμματα κατά 51 εκατ. ευρώ. Φυσικά όπως καταγράφηκε και κατά την διάρκεια των προηγουμένων 10 μηνών, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων παραμένει ελλειμματικό με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες να υπολείπονται του στόχου κατά 1.087 εκατ. ευρώ επηρεάζοντας αντίστοιχα αρνητικά την επάνοδο της χώρας σε αναπτυξιακή πορεία.
Προχωρώντας στην ανάλυση των χρονολογικών σειρών της εκτέλεσης του προϋπολογισμού παρατηρούμε ότι παρά τις προσπάθειες που καταβάλει η κυβέρνηση να εξοφλήσει παλαιές υποχρεώσεις της, το υπόλοιπο αυτών έχει ανέρθει στο τέλος Οκτωβρίου στα 1.709 εκατ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, 600 εκατ. ευρώ αφορά επιστροφές φόρων παλαιότερων ετών, 450 εκατ. ευρώ εκκρεμείς αιτήσεις για συνταξιοδότηση και 661 εκατ. ευρώ υποχρεώσεις παρελθόντων ετών προς φορείς της κυβέρνησης. Όπως έχουμε αναφέρει σε άρθρα μας η εξόφληση παλαιών εκκρεμών υποθέσεων παραμένει προαπαιτούμενο για την επιτυχή ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό