59. Τα οφέλη από την συνεργασία με Σύμβουλο Επιχειρήσεων

ta-ofeli-apo-tin-synergasia-me-symvoulo-epixeiriseon

Ποια τα οφέλη από τη συνεργασία με το Σύμβουλο Επιχειρήσεων;

Η παρουσία του Συμβούλου σε μια επιχείρηση αποτελεί την άνωθεν μαρτυρία ότι η επιχείρηση ατενίζει το μέλλον της με σοβαρότητα έχοντας αντιληφθεί τις τυχόν ελλείψεις που εμφανίζει στο παρόν της μεταφέροντας τυχόν μη αποδοτικές πρακτικές του παρελθόντος της.

Η σχέση που δημιουργείτε μεταξύ Συμβούλου και Φορέα της επιχείρησης αποτελεί τον θεμελιώδη λίθο που επάνω της θα χτιστεί το βιώσιμο μέλλον της επιχείρησης για τα έτη που έρχονται.

Η συνεργασία με Σύμβουλο Επιχειρήσεων δημιουργεί μια σειρά από οφέλη για την εταιρεία τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν σε τρείς χρονικές περιόδους, οφέλη πριν την πρόσληψη του Συμβούλου, οφέλη κατά την συνεργασία με τον σύμβουλο και οφέλη μετά την αποχώρηση του Συμβούλου.

Οφέλη πριν την πρόσληψη.

Εδώ εξετάζουμε τα οφέλη και τα θέματα που απασχολούν την εταιρεία κατά την διαδικασία πρόσληψης εξωτερικού συνεργάτη:

• Κόστος. Η εταιρεία δεν χρειάζεται να απασχολήσει δικές της παραγωγικές μονάδες για να εκτελέσουν ένα συγκεκριμένο έργο πέρα και πάνω από τα τρέχοντα καθήκοντα τους.
• Εμπειρία. Ακόμα και εάν αποφασίσει μια εταιρεία να ασχοληθεί εσωτερικά με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, δεν είναι σίγουρο ότι τα στελέχη της κατέχουν την εμπειρία αντιμετώπισης τους. Αυτό σημαίνει εκπαίδευση ή και πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με την ανάλογη εμπειρία και τις ανάλογες δεξιότητες.

Οφέλη κατά την συνεργασία:

• Γνώση. Η εταιρεία με την βοήθεια της μεθόδου του Συμβούλου αρχίζει να αποκτά γνώση για το πώς λειτουργούν ορθολογιστικά τα πράγματα και πως πρέπει να λειτουργεί αποδοτικά και η ίδια.

• Αντιμετώπιση προβλημάτων. Εδώ ο Σύμβουλος αντιμετωπίζει το πρόβλημα στην βάση του και φροντίζει την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του στην επιχείρηση.

• Άμεση απόκριση σε τρέχοντα θέματα. Ο Σύμβουλος λόγω της ίδιας φύσης της εργασίας του ασχολείται άμεσα με τα τρέχοντα προβλήματα της επιχείρησης σύμφωνα με τις ανάγκες που καταγράφονται από τα στελέχη της. Έτσι ο Σύμβουλος μπορεί να δώσει άμεσα λύσεις σε ποικίλα θέματα όπως χρηματοδότησης, που ταλανίζουν την βιωσιμότητα της.

• Out of the box thinking.Η εμπειρία του Συμβούλου από άλλες επιχειρήσεις του επιτρέπει να αποσπαστεί από την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας και να καταθέσει προτάσεις που λόγω φόρτου εργασίας αλλά και έλλειψης πολυποίκιλης γνώσης δεν μπορούν να κατατεθούν από τα στελέχη της.

• Coaching.Ο Σύμβουλος λειτουργεί και ως καθοδηγητής και παρακινητής για τα στελέχη και τους φορείς της εταιρείας. Βρίσκεται πάντα εκεί έτοιμος να αντιμετωπίσει μαζί τους το οποιαδήποτε πρόβλημα ανεξαρτήτως εάν είναι μικρό ή μεγάλο.

• Σχέσεις εμπιστοσύνης. Ο Σύμβουλος με την εμπειρία του και τα αποτελέσματα που φέρνει για την εταιρεία, δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των στελεχών ότι μπορούν να καταφέρουν και αυτοί τους στόχους τους αλλάζοντας τον τρόπο που σκέφτονται και λειτουργούν.

• Καθιέρωση επιστημονικού και τεκμηριωμένου τρόπου αντιμετώπισης προβλημάτων. Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο Σύμβουλος και έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα άρθρα μας, ωφελούν και την εταιρεία δείχνοντας τον ορθολογιστικό τρόπο που αντιμετωπίζεται ένα πρόβλημα. Πια δεν μιλάμε για αίσθηση, πίστη, άποψη αλλά για τεκμηριωμένα γεγονότα πέραν κάθε αμφισβήτησης.

Οφέλη μετά την αποχώρηση του Συμβούλου.

• Διαφορετικός τρόπος σκέψης και λειτουργίας. Η παρακαταθήκη που αφήνει η συνεργασία με ένα Σύμβουλο μπορεί να διαρκέσει για πολλά χρόνια στην επιχείρηση. Η ορθολογιστική αντιμετώπιση προβλημάτων η ιεράρχηση αναγκών, η αξιολόγηση κόστους – οφέλους σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας είναι κάποια από τα σημαντικά οφέλη που αποκομίζει η εταιρεία μετά από την συνεργασία της με ένα Σύμβουλο Επιχειρήσεων.

Η Financial Factor Consulting, εταιρεία οικονομικών συμβούλων επιχειρήσεων, μέσω των στελεχών της, μπορεί να σας υποστηρίξει σε ένα μεγάλο εύρος χρηματοοικονομικών, τραπεζικών, λογιστικών, φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση της επένδυσής σας αναλαμβάνοντας:

  • την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου/μελέτης βιωσιμότητας (Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος),
  • την τραπεζική χρηματοδότηση (Ταμείο Ανάκαμψης/Resilience Recovery Fund, European Guarantee Fund)

και γενικότερα όλα τα απαραίτητα βήματα που εγγυώνται την επιτυχία των επιχειρηματικών σας πλάνων.

Σημαντικό μερίδιο στην καθημερινότητα της επιχείρησης έχει η πληροφόρηση που, όπως δείχνει η πρακτική μας, λείπει από την αγορά. Η σύνταξη και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών παρακολούθησης τόσο για ενδοεταιρική πληροφόρηση (Financial Reporting) όσο και για εξωτερική χρήση (τράπεζες, επενδυτές κλπ), η εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού (auditing) και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών (Mergers and Acquisitions), είναι υπηρεσίες που παρέχονται από πολλούς αλλά υποστηρίζονται πραγματικά από ελάχιστους.

Ακόμη, μπορούμε να αναλάβουμε την επίβλεψη και εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου ή, εφόσον υπάρχει ανάγκη, την εξωτερική οικονομική διεύθυνση. Ανάμεσα στα καθήκοντά μας θα είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  • η σύνταξη μηναίων λογιστικών καταστάσεων και καταστάσεων τέλους χρήσης (Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα),
  • η ανάλυση ισολογισμών για τη λήψη και προγραμματισμό επιχειρηματικών αποφάσεων (decision making),
  • ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ταμειακών ροών (cash flows),
  • η παρακολούθηση αποκλίσεων στα οικονομικά αποτελέσματα (financial deviation),
  • η σύνταξη προϋπολογισμού (Budgeting) και
  • η κοστολόγηση (εφαρμογή κέντρων κόστους, Activity Based Costing).

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό