Τελευταίες εξελίξεις του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος

op

έκθεση τα στελέχη της ΤτΕ αναλύουν την τρέχουσα κατάσταση των Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και καταγράφουν τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ή πρόκειται να αντιμετωπίσει το τραπεζικό μας σύστημα. Οι σημαντικότερες προκλήσεις για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα παραμένουν η αποτελεσματική διαχείριση του υψηλού αποθέματος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και η περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης των τραπεζών από τον μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance-ELA).
Κατά το 2016 η ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος ενισχύθηκε σύμφωνα με την έκθεση με τις εμπορικές τράπεζες να εμφανίζουν οριακά κέρδη μετά από μια σειρά ζημιογόνων ετών. Στην επάνοδο τους στην κερδοφορία συνετέλεσαν η μεγάλη μείωση των προβλέψεων για τους πιστωτικούς κινδύνους καθώς και η βελτίωση της κεφαλαιακής τους επάρκειας μέσω των εκποιήσεων δευτερευόντων δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Σύμφωνα πάντα με την έκθεση, η προσπάθεια σταθεροποίησης του υπολοίπου των ΜΕΑ κατά το 2016 και στις αρχές του 2017 και η μείωση των σωρευμένων προβλέψεων, δεν επέτρεψαν το τραπεζικό σύστημα να επεκτείνει σημαντικά την δυνατότητα χορήγησης πιστώσεων στην ελληνική αγορά. Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία δείχνουν ότι το σύνολο της χρηματοδότησης στους κατοίκους εσωτερικού για το 2016 ανήρθε στα 213,8 δις ευρώ έναντι των 227,6 δις ευρώ του 2015 και των 235,2 δις ευρώ του 2014. Η υποχώρηση για το 2016 έναντι του 2015 των 13,8 δις ευρώ προέρχεται κατά 6,1 δις από την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και κατά 7,1 δις από την χρηματοδότηση των ιδιωτών.
Όσον αφορά το υπόλοιπο των ΜΕΑ για το 2016, από το σύνολο της χρηματοδότησης των Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σε κατοίκους και μη κατοίκους εσωτερικού ύψους 237,5 δις, το 44,8% ή 106,4 δις βρίσκονται σε καθυστέρηση από 60 ημέρες και πάνω. Προχωρώντας σε περαιτέρω κατάτμηση της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης, το σύνολο των επιχειρηματικών πιστώσεων ανέρχεται στα 144,5 δις από τα οποία το 44,6% ή 64,4 δις βρίσκονται σε καθυστέρηση. Τα μεγαλύτερα ποσοστά ΜΕΑ ως προς τις χορηγούμενες πιστώσεις αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες όπου το 68,3% των χορηγήσεων τους βρίσκονται σε καθυστέρηση ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζουν μόνο το 40,1% των δανείων τους σε καθυστέρηση. Τα νοικοκυριά με υπόλοιπο πιστώσεων 93 δις ευρώ καταγράφουν σύνολο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε ποσοστό 45,1%. Σε περαιτέρω κατάτμηση, τα καταναλωτικά παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό ΜΕΑ ως προς το σύνολο τους, με το 54% αυτών σε καθυστέρηση ενώ τα στεγαστικά καταγράφουν ποσοστό ΜΕΑ στο 41,5% ως προς το σύνολο τους.
Ως προς την δεύτερη σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα, την μείωση της χρηματοδότησης μέσω ELA, παρουσιάζουμε παρακάτω των πίνακα των υπολοίπων της χρηματοδότησης από τις ανακοινώσεις της ΤτΕ κατά την τελευταία τετραετία.

 

op

Το υπόλοιπο του ELA κυμάνθηκε στην τελευταία ανακοίνωση της ΤτΕ στα 26.9 δις ευρώ υποχωρώντας σημαντικά από τις υψηλότερες τιμές που κατέγραφε κατά την επιβολή του περιορισμού της κίνησης κεφαλαίων, ύψους 89 δις ευρώ. Το ύψος της χρηματοδότησης αποτελεί σημαντικό δείκτη εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και η οποιαδήποτε υποχώρηση της αντικαθίσταται από την εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης όπως οι καταθέσεις.
Η έκθεση καταλήγει ότι η μέχρι τώρα θετική πορεία του τραπεζικού συστήματος καθώς και η επικουρική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επιτρέπει στα Πιστωτικά ιδρύματα σε περιορισμένη αλλά και στοχευμένη πιστοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε καινοτόμες δράσεις και σε νέα επιχειρηματικότητα. Η σχολαστική εκπόνηση και κατάθεση βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου στο πιστωτικό ίδρυμα μαζί με ένα ρεαλιστικό πλάνο ανάπτυξης της επιχείρησης ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητες χρηματοδότησης της.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό