Τι αφορούν τα 95 προαπαιτούμενα

επιτρέψουν την απελευθέρωση της επόμενης δόσης. Ας δούμε λίγο συνοπτικά τι αφορούν αυτά τα 95 προαπαιτούμενα.
Τον Ιούνιο του 2017 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος προσαρμογής που είχε συμφωνήσει η χώρα μας και εκδόθηκε η 71 σελίδων αναφορά των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με το Σύμφωνο Κατανόησης (MoU) και με βάση τα προαπαιτούμενα του διαστήματος Οκτωβρίου 2016 έως Απρίλιο 2017, η χώρα μας ολοκλήρωσε επιτυχώς 140 λεπτομερώς περιγραφόμενες υποχρεώσεις με αποτέλεσμα η έκθεση να καταγράψει ότι ‘Το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ESM) βρίσκεται εντός τροχιάς επιτρέποντας την επόμενη απελευθέρωση πόρων προς το ελληνικό Δημόσιο με σκοπό την εξυπηρέτηση των δανειακών του αναγκών και την εξόφληση παλαιών οφειλών του σύμφωνα πάντα με το προσχεδιασμένο πλάνο αποπληρωμής’. Επίσης η έκθεση καταγράφει ότι μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί επιπλέον 95 προαπαιτούμενα πριν την επόμενη τρίτη αξιολόγηση.
Οι προαπαιτούμενες υποχρεώσεις του Ελληνικού κράτους καταγράφονται λεπτομερώς για κάθε μήνα από τους 6 επερχόμενους μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Πολλά από τα προαπαιτούμενα των προηγούμενων μηνών έχουν ολοκληρωθεί αλλά υπάρχουν αρκετά τα οποία χαρακτηρίζονται και ως υψηλής πολιτικής βαρύτητας που αναμένονται να μετακυλήσουν προς το επόμενο έτος. Τα σημαντικότερα προαπαιτούμενα συνοπτικά περιγράφονται παρακάτω:
Ιούνιος:
• Επαναϋπολογισμός των συντάξεων με στόχο μείωση κατά 30%.
• Πρόσληψη ανεξάρτητου ελεγκτή για τον έλεγχο των παλαιών οφειλών προς τους ιδιώτες Ιουν16-Δεκ16.
• Ολοκλήρωση της μελέτης για τον εξορθολογισμό των εκπαιδευτικών επιδομάτων.
• Ψήφιση της απαραίτητης νομοθεσίας για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
• Ψήφιση και εφαρμογή της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές.
• Απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου της αρχαιολογικής υπηρεσίας σε αναπτυξιακά έργα.
• Συμφωνία με την ΕΕ για την χρηματοδότηση 15-20 μεγάλων έργων μέσω του πακέτου Γιούνκερ.
• Μεταφορά του 51% του ΑΔΜΗΕ στο Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας.
• Δημιουργία συστήματος συλλογής πληροφοριών για την κοστολόγηση της ύδρευσης στη χώρα.
• Ιδιωτικοποίηση Ελληνικού. Το πρόγραμμα Ιδιωτικής Ανάπτυξης θα παρουσιαστεί στους αρμόδιους Υπουργούς και άμεσα θα προχωρήσουν σε νομοθέτηση των απαραίτητων νόμων.
• Ιδιωτικοποίηση ΕΑΒ. Θα προχωρήσει η μεταφορά της στο Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας.
• ΕΛΣΤΑΤ. Η κυβέρνηση θα πρέπει να θεσμοθετήσει μέτρα για την περαιτέρω ανεξαρτητοποίηση και ευελιξία της ΕΛΣΤΑΤ, να αυξήσει τον προϋπολογισμό της για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, να επιτρέψει στην ΕΛΣΤΑΤ να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και να αναλαμβάνει και άλλες εργασίες προς όφελος της και να προβλέψει αμνηστία του προέδρου της καθώς και των άλλων στελεχών της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Ιούλιος
• Λειτουργία του νέου συστήματος διασύνδεσης μεταξύ Δικαστικών και Φορολογικών αρχών με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των φορολογούμενων.
• Εφαρμογή της νομοθεσίας για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
• Εφαρμογή προγράμματος ανέργων επιστημόνων ως δόκιμοι σε εργασία για 4.000 άτομα.
• Εφαρμογή των υπολοίπων απαιτουμένων της εργαλειοθήκης ΙΙΙ του ΟΟΣΑ.
• Εισαγωγή νομοθεσίας για τις χρήσης γης με σκοπό την διευκόλυνση των επενδύσεων.
• Η ηλεκτρονική πλατφόρμα πλειστηριασμών θα είναι καθ’ ολοκληρία έτοιμη και πλήρως λειτουργική μέχρι το τέλος του μήνα.
• Ιδιωτικοποίηση Ελληνικού. Οι αρχές θα ολοκληρώσουν την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του στρατηγικού πλάνου.
Αύγουστος
• Ο ΕΟΠΠΥ θα έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο ανεξόφλητων οφειλών (clawback) του 2013-2015.
• Ιδιωτικοποίηση ΔΕΣΦΑ. Οι αρχές θα επιλέξουν τον υψηλότερο πλειοδότη.
• Για την εφαρμογή της κινητικότητας στο Δημόσιο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα περιγράμματα θέσεων και τα καθηκοντολόγια για κάθε υπηρεσία του Δημοσίου Τομέα. Εδώ υπάρχει μέχρι και τον Οκτώβριο σημαντική καθυστέρηση.
Λόγω της έκτασης των προαπαιτούμενων θα ολοκληρώσουμε την καταγραφή τους σε επόμενο άρθρο μας.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων
www.ffc.gr

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό