Τι αφορούν τα ενενήντα πέντε (95) προαπαιτούμενα Ⅱ

θεσμούς.
Σεπτέμβριος:
• Ανάληψη περισσότερων εργασιών και μεγαλύτερης αυτονομίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
• Εγκατάσταση και λειτουργία μηχανών ελέγχου και παρακολούθησης στα τρία σημαντικότερα λιμάνια της χώρας για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου.
• Σε περίπτωση που υπάρχουν μη συστημικά πιστωτικά ιδρύματα που παρουσιάζουν έλλειμμα κεφαλαιακής επάρκειας, η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει την εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών διαχείρισης τους.
• Οι αρχές θα νομοθετήσουν για την λειτουργία των μεταλλευτικών και εξορυκτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το προσυμφωνημένο στρατηγικό σχεδιασμό με του θεσμούς.
• Οι αρχές θα νομοθετήσουν για την λειτουργία των κτηματικών γραφείων σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με το προσυμφωνημένο στρατηγικό σχεδιασμό με του θεσμούς.
• Οι αρχές θα αξιολογήσουν το επιχειρηματικό πλάνο της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ με την τεχνική υποστήριξη των θεσμών.
• Οι αρχές θα εφαρμόσουν το νέο εγκεκριμένο πλάνο διοδίων για την Εγνατία οδό.
• Εφαρμογή της κινητικότητας στις Δημόσιες υπηρεσίες.
• Δημόσιες Υπηρεσίες. Δημοσίευση αναζήτησης Γενικών Γραμματέων, αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Γενικών Διευθυντών από τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με το οργανόγραμμα και τις περιγραφές θέσεων. Εδώ υπάρχει σημαντική καθυστέρηση λόγω μη ολοκλήρωσης των οργανογραμμάτων των οργανισμών.
• Δικαιοσύνη. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης συμφωνία του Ελληνικού δικαίου με το Ευρωπαϊκό σε ότι αφορά πτωχευτικό δίκαιο και προστασία πιστωτών.
Οκτώβριος
• Εφαρμογή της εκλογίκευσης των εκπαιδευτικών επιδομάτων.
• Εφαρμογή νομοθεσίας για την κήρυξη απεργίας με την σύμφωνη γνώμη του 50% των εγγεγραμμένων μελών του σωματείου. Λόγω σημαντικής πολιτικής βαρύτητας το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο αναμένεται να μεταφερθεί στο νέο έτος.
• Μέχρι το τέλος του μήνα ο Γενικός Γραμματέας Ύδρευσης θα έχει παρουσιάσει αξιολογική μελέτη του νέου συστήματος πληροφόρησης.
• Εφαρμογή τυπικής διαδικασίας επικοινωνίας μεταξύ των Υπουργείων πριν την κατάθεση στην Βουλή νέας νομοθεσίας. Δυστυχώς η χώρα μας δεν διαθέτει τυπική διαδικασία ενημέρωσης των προς υποβολή νέων νομοθετημάτων μεταξύ των εμπλεκομένων υπουργείων με αποτέλεσμα να ψηφίζονται νόμοι που βρίσκονται σε σύγκρουση με τις ανάγκες ή τους στόχους άλλων υπουργείων.
Νοέμβριος
• Ο ΕΟΠΠΥ θα ολοκληρώσει την εκκαθάριση παλαιών οφειλών του 2013-2015.
• Εφαρμογή νέας νομοθεσίας για την υποστήριξη απόρων οικογενειών.
• Νέα νομοθεσία για τα επιδόματα αναπηρίας.
• Εφαρμογή των επιδομάτων δωρεάν εισιτηρίου σύμφωνα με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης και ακύρωσης του.
• Εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών του ΟΟΣΑ για της ακαδημαϊκές ώρες διδασκαλίας και του λόγου καθηγητών προς μαθητές.
• Εφαρμογή της εργαλειοθήκης Ⅰ για τα κατασκευαστικά υλικά.
• Οι αρχές θα νομοθετήσουν κατά της πολιτικής διαφθοράς σύμφωνα με τα ευρήματα της Ομάδας Κρατών εναντίον της Διαφθοράς.
Δεκέμβριος
• Φορολογικό σύστημα. Οι αρχές θα αξιολογήσουν την μέχρι τώρα πορεία του φορολογικού συστήματος και θα προτείνουν αλλαγές και βελτιώσεις για το 2018.
• Οι αρχές θα επιβεβαιώσουν την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών ακινήτων σύμφωνα με την εμπορική τους αξία.
• Ο επαναϋπολογισμός της προσωπικής διαφοράς στην σύνταξη θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα.
• Ο ΕΦΚΑ θα πρέπει μέχρι τέλος του μήνα να έχει σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις ασφαλιστικές εισφορές των μελών.
• Επανέλεγχος από τους θεσμούς για τους εναπομείναντες περιορισμούς σε κλειστά επαγγέλματα.
• Σύσταση και αποδοχή ολοκληρωμένου πλάνου για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στα επαγγελματικά Λύκεια και της σύνδεσης τους με την αγορά εργασίας.
• Ιδιωτικοποίηση Ελληνικού. Οι αρχές θα πρέπει μέχρι τέλος του μήνα να έχουν δημοσιεύσει την Προεδρική Απόφαση για την αποδοχή του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης της επένδυσης.
Η προσεχτική ανάγνωση των 95 προαπαιτούμενων καταρρίπτει τον ισχυρισμό που αναφέρεται στα ΜΜΕ περί του ότι οι θεσμοί εφαρμόζουν περιοριστική πολιτική λιτότητας με σκοπό την αποπληρωμή των δανείων τους. Πολλά από τα προαπαιτούμενα στοχεύουν στην μετάβαση της χώρας μας από τις αρχαϊκές δομές που εφάρμοζε μέχρι τώρα, σε νέες ευέλικτες, σύγχρονες και πιο πρακτικές δομές που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων της.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων
www.ffc.gr

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό