31. Το 2015 ως το έτος της Κοινωνικής Οικονομίας

to-2015-os-to-etos-tis-koinonikis-oikonomias

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Οικονομίας χαρακτηρίζει το 2015 ως «ιστορικό έτος» και βέβαια όχι άδικα αφού μέσα στην χρονιά αυτή αφενός κατατίθεται η πολιτική ομολογία της σπουδαιότητας της και αφετέρου παίρνει τη θέση που της αξίζει στο Ευρωπαϊκό πολιτικό όραμα. Τα προοδευτικά τούτα βήματα επιβεβαιώνουν την οικονομική της σημασία στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Η Ιταλική προεδρία το Νοέμβριο του 2014 θέτει τον «οδικό άξονα» για την ανάπτυξη των σχετικών Ευρωπαϊκών πολιτικών προκειμένου με τη σειρά τους να προκαλέσουν την μεγέθυνση της κοινωνικής οικονομίας. Η σχετική Ιταλική προσπάθεια παρέδωσε στην Ευρώπη την στρατηγική της Ρώμης για την «Απελευθέρωση της δυναμικότητας της κοινωνικής οικονομίας στην μεγέθυνση της Ε.Ε.» και έθεσε τις βάσεις για την επίτευξη των ακόλουθων μετέπειτα ορόσημων:

 •  Τον Ιανουάριο επαναδραστηριοποιείτε επισήμως η διακομματική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κοινωνική Οικονομία και συγκροτείται το σχετικό τμήμα.
 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάϊο στα «Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Νέα Παγκόσμια Εταιρική Σχέση για την Εξάλειψη της Φτώχειας και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μετά το 2015» υπογραμμίζει την σπουδαιότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και την συμβολή τους στην βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει σχετική μονάδα υπεύθυνη για την κοινωνική οικονομία στο τμήμα για την «Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και τις Μ.Μ. Επιχειρήσεις»
 • Η προεδρεία του Λουξεμβούργου μέσα από σχετική εκδήλωση στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο λάνσαρε αλλά και επισήμως επιβεβαίωσε ότι η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας είναι μεταξύ των Ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.
 • Επίσης τον ίδιο μήνα η Ισπανία και η Πορτογαλία στη Μούρθια της Ισπανίας συνέταξαν την «Διακήρυξη της Μούρθιας» στο πλαίσιο της συνάντησης για την «Κοινωνική Οικονομία ως μέσο δημιουργίας νέας απασχόλησης».
 • Το Σεπτέμβριο ο οργανισμός για την Κοινωνική Οικονομία της Ευρώπης (SEE) παρουσιάζει τη Λευκή Βίβλο με τίτλο «Κοινωνική Οικονομία, αδράχνοντας την ευκαιρία. Προτάσεις για την μετουσίωση της κοινωνικής οικονομίας σε πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
 • Επίσης το Σεπτέμβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί την εισήγηση της Verónica Lope-Fontagné της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) για την «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Καινοτομία στη μάχη κατά της ανεργίας».
 • Πάλι τον Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Οικονομία και την Κοινωνία ανανεώνει την κατηγορία της Κοινωνικής Οικονομίας και δημιουργεί μόνιμη ομάδα μελέτης για τις επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας.
 • Τον Οκτώβριο στις αποφάσεις του Συμβούλιου για τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών για το 2015» δηλώνεται ότι τα «Κράτη μέλη της Ε.Ε. οφείλουν να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική οικονομία και να καλλιεργήσουν την κοινωνική καινοτομία»
 • Τον Δεκέμβριο η Επιτροπή των Περιφερειών ασπάζεται την άποψη που θεμελιώνεται στην εισήγηση του Luis Gomes Δημάρχου της Πορτογαλικής πόλης Σαν Αντόνιο για τον «Ρόλο της Κοινωνικής Οικονομίας στην αποκατάσταση της οικονομικής μεγέθυνσης και της καταπολέμησης της ανεργίας»
 • Επίσης τον Δεκέμβριο οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας υιοθετούν πλήρως τη διακήρυξη του Λουξεμβούργο για την «Πορεία προς σε ένα πιο πλήρης οικοσύστημα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις» και αποφασίζουν την ενεργή προώθηση της διεξαγωγής συναντήσεων των επικεφαλής πολιτικών αντιπροσώπων σε θέματα της κοινωνικής οικονομίας.
 • Και τέλος πάλι μέσα στο Δεκέμβριο το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει τις σχετικές ιστορικές αποφάσεις για την « Προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας ως τον σημαντικό οδηγό της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη».

Η Financial Factor Consulting, εταιρεία οικονομικών συμβούλων επιχειρήσεων, μέσω των στελεχών της, μπορεί να σας υποστηρίξει σε ένα μεγάλο εύρος χρηματοοικονομικών, τραπεζικών, λογιστικών, φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση της επένδυσής σας αναλαμβάνοντας:

 • την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου/μελέτης βιωσιμότητας (Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος),
 • την τραπεζική χρηματοδότηση (Ταμείο Ανάκαμψης/Resilience Recovery Fund, European Guarantee Fund)

και γενικότερα όλα τα απαραίτητα βήματα που εγγυώνται την επιτυχία των επιχειρηματικών σας πλάνων.

Σημαντικό μερίδιο στην καθημερινότητα της επιχείρησης έχει η πληροφόρηση που, όπως δείχνει η πρακτική μας, λείπει από την αγορά. Η σύνταξη και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών παρακολούθησης τόσο για ενδοεταιρική πληροφόρηση (Financial Reporting) όσο και για εξωτερική χρήση (τράπεζες, επενδυτές κλπ), η εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού (auditing) και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών (Mergers and Acquisitions), είναι υπηρεσίες που παρέχονται από πολλούς αλλά υποστηρίζονται πραγματικά από ελάχιστους.

Ακόμη, μπορούμε να αναλάβουμε την επίβλεψη και εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου ή, εφόσον υπάρχει ανάγκη, την εξωτερική οικονομική διεύθυνση. Ανάμεσα στα καθήκοντά μας θα είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • η σύνταξη μηναίων λογιστικών καταστάσεων και καταστάσεων τέλους χρήσης (Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα),
 • η ανάλυση ισολογισμών για τη λήψη και προγραμματισμό επιχειρηματικών αποφάσεων (decision making),
 • ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ταμειακών ροών (cash flows),
 • η παρακολούθηση αποκλίσεων στα οικονομικά αποτελέσματα (financial deviation),
 • η σύνταξη προϋπολογισμού (Budgeting) και
 • η κοστολόγηση (εφαρμογή κέντρων κόστους, Activity Based Costing).

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό