Το αναπτυξιακό σχέδιο για την Ελλάδα

της αξιολόγησης,. Ως αρωγός σε αυτή την προσπάθεια εκλαμβάνεται η μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank , η οποία παρουσίασε με αριθμούς τους τρείς κλάδους που μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην Ελληνική οικονομία. Οι τρείς αυτοί κλάδοι είναι η Ενέργεια τα Logistics (εφοδιαστική αλυσίδα) και ο Τουρισμός.
Οι οικονομολόγοι της τράπεζας επικεντρώθηκαν στους τρείς παραπάνω τομείς ως τους πιο υποσχόμενους σύμφωνα με τα εν εξελίξει επενδυτικά σχέδια καταγράφοντας την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) των έργων και την συνεισφορά τους στο ΑΕΠ της χώρας.
Η μελέτη εξετάζει έργα συνολικού ύψους 22,4 δις ευρώ τα οποία οδηγούν σε ορίζοντα 10ετίας στην δημιουργία ΑΕΠ 25,2-31,4 δις ευρώ ανάλογα με το σενάριο και σε ορίζοντα 20ετίας σε ΑΕΠ 45-65,5 δις ευρώ. Επιπλέον τα εξεταζόμενα επενδυτικά σχέδια συνδυαστικά με την αύξηση του ΑΕΠ μπορούν να οδηγήσουν σε ορίζοντα 10ετίας στην δημιουργία 485.000-605.000 θέσεων εργασίας.
Η Ελλάδα χρειάζεται μια καθαρή αύξηση του κεφαλαιακού της αποθέματος κατά 86 δις ευρώ για να επανέρθει στα επίπεδα του 2010. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αναζήτηση δυναμικών και διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια με αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου από την κατανάλωση με καύσιμο τον δανεισμό, σε ανάπτυξη με οδηγό τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Παρά το γεγονός ότι και άλλοι τομείς μπορούν να αποτελέσουν μέρος του νέου προτύπου ανάπτυξης, οι συγκεκριμένοι τρείς κλάδοι έχουν ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον σημαντικών επενδυτών. Επιπλέον η μελέτη αναφέρει ότι ακόμα και η σύνθεση των επενδύσεων πρέπει να αλλάξει με ενίσχυση των επενδύσεων σε εξοπλισμό, υποδομές και έρευνα οι οποίες έχουν πολλαπλασιαστική επίπτωση στο ΑΕΠ.
Ο κλάδος της ενέργειας συνεισφέρει το 2,7% της ΑΠΑ της Ελληνικής οικονομίας με την δυναμική του όμως να είναι πολλαπλάσια. Η συνεχιζόμενη απελευθέρωση της χονδρικής και λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας, η διαθεσιμότητα ανανεώσιμων και ορυκτών πηγών και η ανακάλυψη πεδίων φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο δημιουργούν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Από τα έργα που ξεχωρίζουν για την συνεισφορά τους στο ΑΕΠ αναφέρουμε το Διακρατικό Αγωγό δυτικού αερίου (ΤΑΡ) αξίας 0,7 δις ευρώ, τον Διασυνδετήριο Αγωγό Eastern Mediterranean Pipeline αξίας 3 δις ευρώ και ολοκλήρωσης το 2025 την ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector αξίας 1 δις ευρώ και ολοκλήρωσης το 2023 οι νέες αδειοδοτήσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ύψους 1,2 δις ευρώ έως το 2020 και πλήθος υπόλοιπα έργα που ανεβάζουν το ύψος των επενδύσεων στα 7,4 δις μέχρι το 2025.
Τα logistics συνεισφέρουν το 6,5 της συνολικής ΑΠΑ αλλά μόνο το 3,8% αν εξαιρεθεί η ναυτιλία. Αποτελούν κλάδο στρατηγικής σημασίας και μεγάλης δυναμικής για την Ελλάδα κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας ως διαμετακομιστικού κόμβου μεταξύ Ευρώπης και Άπω Ανατολής. Ωστόσο το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, σύμφωνα με την μελέτη, παραμένει αναξιοποίητο λόγω καθυστέρησης στην ανάπτυξη έργων υποδομής όπως λιμένων, οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, αερομεταφορών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Από τα σημαντικά έργα που εκτελούνται σε αυτό τον κλάδο ξεχωρίζουμε το Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου ύψους 0,15 δις ευρώ και ολοκλήρωσης το 2020 το έργο Sea2Sea ύψους 2 δις ευρώ και την αναβάθμιση του λιμένος Πειραιώς ύψους 0,5 δις ευρώ και ολοκλήρωσης το 2024.
Τέλος ο Τουρισμός αποτελεί ήδη ένας σημαντικό εξωστρεφή κλάδο με συνεισφορά 6,4% στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία με μεγάλες δευτερογενείς διαχύσεις. Το τρέχον μοντέλο ‘ήλιος και παραλία’ είναι και το πιο κυρίαρχο ακολουθώντας από εξειδικεύσεις των τελευταίων ετών όπως ‘city break’, πολιτιστικού, θρησκευτικού, ναυτικού και συνεδριακού τουρισμού. Ως αποτέλεσμα ο κλάδος εμφανίζει υψηλή εποχική και γεωγραφική συγκέντρωση. Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε σημαντική αύξηση των αφίξεων, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις όπως υψηλή επιβάρυνση από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές σε σύγκριση με ανταγωνίστριες χώρες ελλείψεις στον χωροταξικό σχεδιασμό και στο νομικό πλαίσιο και έλλειψη υποδομών σε έδαφος και λιμένες. Από τα σημαντικά έργα που αναμένονται ξεχωρίζουμε την ανάπλαση του Ελληνικού ύψους 7 δις ευρώ την επέκταση του μετρό της Αθήνας ύψους 1,45 δις ευρώ έως το 2028 το αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης αξίας 1 δις ευρώ και ολοκλήρωσης το 2023 καθώς και την ανάπτυξη διαφόρων ξενοδοχειακών μονάδων ύψους 1,25 δις ευρώ. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων στον Τουρισμό ανέρχεται στα 12,13 δις ευρώ μέχρι το 2028.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό