Στην FFC δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό μας και αυτό αποτελεί την βάση της επιτυχημένης πορείας της έως σήμερα.

Το δυναμικό μας αποτελείται από στελέχη που διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο εμπειρίας και εξειδίκευσης, το άριστο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και τον επαγγελματισμό τους, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Τα στελέχη μας, τα οποία διαθέτουν πολυετή εμπειρία στον επιχειρηματικό και τραπεζικό χώρο με πλούσιο βιογραφικό επιτυχιών στον τομέα τους, εγγυώνται την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων της εταιρείας σας και την συνεχή υποστήριξή σας.

Το προσωπικό μας έχει πρόσβαση σε σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά του, ακόμη και στα πιο σύνθετα προβλήματα, κάτω από συνθήκες ιδιαίτερης πίεσης.

Συγχρόνως το δυναμικό μας υπόκειται σε διαρκή εκπαίδευση, προκειμένου οι γνώσεις τους να συμβαδίζουν συνεχώς με τις ταχύτατες εξελίξεις τους σύγχρονου επιχειρηματικού σκηνικού και να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις του.

Επιπλέον, για να εξασφαλίσουμε την δυνατότητα κάλυψης ειδικών αναγκών σε τεχνογνωσία που προκύπτουν από ορισμένα έργα, έχουμε αναπτύξει ένα ευρύτερο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών υψηλού επιστημονικού προφίλ, από κάθε επιστημονικό (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ερευνητικά Ινστητούτα, Τεχνολογικά Πάρκα, κλπ) και επαγγελματικό (Βιομηχανία, Εμπόριο, Φορείς, Τράπεζες, κλπ) χώρο.

Μοιραστείτε το: