Η Financial Factor Consulting (Ελληνική Εταιρία Χρηματοοικονομικών & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών), προσφέρει την υποστήριξη της στις ελληνικές επιχειρήσεις με επιτυχία για πάνω από 15 έτη. Ιδρύθηκε από στελέχη του Τραπεζικού και του Επιχειρηματικού χώρου, με στόχο να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συμβούλου οικονομικής & επιχειρηματικής διαχείρισης.

Η FFC προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης της επιχείρησης υψηλού επιπέδου και ποιότητας μέσω συνεχούς υποστήριξης και εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών της, τόσο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός έργου, όσο και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των αποτελεσμάτων του.

Οι προκλήσεις για μας δεν τελειώνουν ποτέ:

  • Ανιχνεύουμε το επιχειρηματικό κλίμα της εποχής.
  • Δημιουργούμε νέες συμμαχίες.
  • Μετουσιώνουμε τους χρηματοδοτικούς πόρους που προέρχονται από Εθνικούς και Κοινοτικούς Οργανισμούς σε επενδυτικά εγχειρήματα.
  • Προγραμματίζουμε το κατάλληλο, επόμενο βήμα και το υλοποιούμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Η επιδίωξη μας είναι να γίνουμε ένας Όμιλος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών όπου θα μας χαρακτηρίζουν οι φιλικές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας. Επιθυμούμε να είμαστε το πρότυπο εταιρείας στον χώρο μας και να λειτουργούμε σαν σημείο αναφοράς για τον κλάδο.  Πιστεύουμε ότι  χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και δουλεύοντας σαν μία ομάδα με τους πελάτες μας θα μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη για αυτούς. Θα είμαστε πάντα κοντά τους με πάθος και επαγγελματισμό, αποδεχόμενοι τους δικούς τους στόχους σαν δικούς μας.

Στοχεύουμε:

  • Στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας, παρέχοντας  βέλτιστες επιχειρηματικές λύσεις με άριστα αποτελέσματα.
  • Στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας των οικονομικών μεγεθών των πελατών μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση και την πρόσδοση πραγματικής αξίας σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της επιχείρησης.
  • Στην δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος υπεροχής, την εξεύρεση χρηματοδότησης και άρα την πολυεπίπεδη ανάπτυξη της επιχείρησης σε διαφορετικούς  τομείς του επιχειρείν.

Η εταιρεία διατηρεί τα γραφεία της σε κεντρικό σημείο στην Αθήνα εξυπηρετώντας τους πελάτες της στην περιοχή της Αττικής. Συνεργάτες της βρίσκονται σε ολόκληρη την Ελλάδα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες   υψηλού επιπέδου στις επιχειρήσεις της επαρχίας.

Μοιραστείτε το: