Επιτεύγματα Πελατών μας

Η πολυετής παρουσία μας στον χώρο της συμβουλευτικής συνοδεύεται από επιτυχίες που έχουν επιφέρει την ικανοποίηση στους πελάτες μας.

  • Πελάτης που δραστηριοποιείται στον χώρο της ανακύκλωσης κατάφερε μετά από την καθοδήγησή μας να περιορίσει το Κόστος Πωλήσεων του κατά 32% απολαμβάνοντας αντίστοιχη αύξηση του Περιθωρίου Κέρδους.
  • Εταιρεία πελάτης μας στο χώρο των Ιατρικών Μηχανημάτων μετέτρεψε τον Βραχυπρόθεσμο Δανεισμό της σε Ομολογιακό Δάνειο με δυνατότητα επιπλέον αναχρηματοδότησης, επιτρέποντας την μείωση του Κόστους Δανεισμού της κατά 48% κατά έτος.
  • Έτερος πελάτης μας του διαφημιστικού χώρου ακολουθώντας τα αποτελέσματα μελέτης μας και τις προτροπές μας για αναδιάρθρωση του κόστους, μείωσε τις λειτουργικές δαπάνες του κατά 35% σε ετήσια βάση.
  • Πελάτης μας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ταινιών μείωσε την βραχυπρόθεσμη έκθεσή του προς τα Τραπεζικά Ιδρύματα κατά 26% από το 2010 στο 2011 μετά από αποτελεσματική διαπραγμάτευση μας με τους Δανειστές του.
  • Μεγάλος Εκδοτικός οίκος ακολουθώντας τις συμβουλές μας για αναδιάρθρωση υπηρεσιών και αναπροσαρμογή διεργασιών πέτυχε μείωση των Διοικητικών Δαπανών του κατά 23% ανά έτος σε βάθος πενταετίας.
  • Εργοστάσιο Χημικών Προϊόντων πέτυχε μείωση του Χρηματοοικονομικού Κόστους κατά 14% και αύξηση του Κεφαλαίου Κίνησης κατά 31% μέσω επενδυτικών συμβουλών μας.
  • Πάνω από 30 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις χαίρουν των επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ σαν αποτέλεσμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών μας και των προτάσεων που υποβάλαμε. Με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 92% καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση των πελατών μας για επενδυτικά προγράμματα αξίας πάνω από 1.500.000,00 ευρώ.
Μοιραστείτε το: