Η Financial Factor Consulting δεν θα ήταν μια τόσο επιτυχημένη εταιρεία, χωρίς την ανθρώπινη προσωπικότητα και την ισχυρή ομαδική εργασία. Τα στελέχη μας είναι έμπειροι επαγγελματίες σύμβουλοι και αναλυτές με ανώτατη κατάρτιση και μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία, στον επιχειρηματικό και τραπεζικό τομέα.

Ο συνδυασμός της εμπειρίας μας με τις καινοτόμες χρήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελούν μέρος της εγγύησής μας για την εξασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε και αντιμετωπίζουμε επιτυχώς τις ποικίλες ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς.

Η εταιρεία διοικείται από συνεργάτες με πολυετή πείρα στην συμβουλευτική επιχειρήσεων (business consulting) και στην τραπεζική διαμεσολαβητική. Γνωρίστε κάποιους από τους συνεργάτες μας.

Μοιραστείτε το: