Το μέσο εργατικό κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ως ωριαίο εργασιακό κόστος ορίζεται η συνολική ωριαία δαπάνη του εργοδότη που συμπεριλαμβάνει παροχές εργαζομένου αλλά και υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία. Στην συγκεκριμένη ανάλυση δεν περιλαμβάνεται ο αγροτικός και ο δημόσιος τομέας.
Για το 2016 το μέσο ωριαίο εργασιακό κόστος ανέρχεται στα 29,8€ για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών και στα 25,4€ για την Ευρωζώνη των 19 κρατών μελών. Παρά του αντιθέτου εντύπωση που έχουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μέσο ωριαίο κόστος αυξάνεται κατά μέσο όρο 1,5%-2,0% ανά έτος ακόμα και εντός της κρίσης.
Μεγάλες αποκλίσεις παρουσιάζουν τα μεγέθη του ωριαίου κόστους από κράτος σε κράτος με τις χώρες των Βαλκανίων αλλά και της Ανατολικής Ευρώπης να αποτελούν τα χαμηλότερα τεταρτημόρια του μέσου όρου και τις βιομηχανικές χώρες του Βορρά να διαμορφώνουν τα υψηλά επίπεδα του μέσου όρου. Η Βουλγαρία παραμένει και το 2016 η χώρα με το χαμηλότερο ωριαίο εργασιακό κόστος που συμπιέζεται στα 4,4€ πίσω από την Ρουμανία που την ξεπερνά κατά 1€ περίπου με μέσο ωριαίο κόστος στα 5,4€ και την Λιθουανία που καταγράφει 7,7€ ωριαίο εργασιακό κόστος.
Στον αντίποδα η Νορβηγία μην αντιμετωπίζοντας ακόμα θέματα παραγωγικότητας αμείβει με 50€ περίπου την κάθε ώρα εργασίας, η Δανία όπου αμείβει τους εργαζόμενους της κατά μέσο όρο με 42€, το Βέλγιο όπου η ωριαία εργασία αμείβεται με 39,2€ και τέλος η Σουηδία η οποία ξοδεύει 38€ κατά μέσο όρο ανά ώρα εργασίας.
Η Ελλάδα υπολείπεται του μέσου όρου όπου για το 2016 δαπανά 14,2€ ανά ώρα εργασίας ελάχιστα βελτιωμένο από το 14,1€ του 2015. Η χώρα μας διατηρεί το μέσο εργασιακό της κόστος στα ίδια περίπου επίπεδα για την τελευταία 10ετία έχοντας απολέσει τα υψηλά επίπεδα του 2008 που το κόστος ανερχόταν στα 16,7€ ανά ώρα απασχόλησης.
Όπως προαναφέραμε μέρος του εργασιακού κόστους αποτελούν οι παροχές υγείας και ασφάλισης που καταβάλουν οι εργοδότες. Ο μέσος όρος των δαπανών ασφάλισης στην Ευρωζώνη αντιστοιχεί στο 23,9% της συνολικής δαπάνης. Δηλαδή από τα 25,4€ ωριαίο κόστος εργασίας, τα 6,0€ κατευθύνονται στο κράτος με τον εργαζόμενο να λαμβάνει τα υπόλοιπα 19,4€. Από τις υψηλότερες κρατήσεις για την ασφάλιση του εργαζομένου καταγράφεται στην Γαλλία όπου το 33,2% του ωριαίου ημερομισθίου κατευθύνεται στα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας, ενώ η Μάλτα διατηρεί το μικρότερο ποσοστό παρακράτησης με μόνο 6,6% του ωριαίου ημερομισθίου.
Στην Ελλάδα το 24,2% του ωριαίου ημερομισθίου αποδίδεται στα ασφαλιστικά ταμεία με τάσεις ενίσχυσης κατά τα τελευταία έτη αντιστρόφως ανάλογης της συνολικής αύξησης του ωριαίου κόστους.
Από τα στοιχεία συμπεραίνεται ότι η σωστή διαχείριση είναι το κλειδί της επιβίωσης ενός ασφαλιστικού συστήματος και όχι η αυξημένη παρακράτηση. Οι χώρες του βορρά οι οποίες έχουν και το υψηλότερο ωριαίο κόστος αλλά και την βέλτιστη ασφαλιστική πολιτική παρακρατούν η μεν Δανία το 13,9% και η Νορβηγία το 18,1% του εργασιακού κόστους των εργαζομένων τους για να τους προσφέρουν τα επίπεδα κοινωνικής και ασφαλιστικής πολιτικής που τους προσφέρουν. Αντιθέτως οι χώρες του Νότου περά από την Ελλάδα παρακρατούν το 25,3% η Ισπανία, το 27,4% η Ιταλία και το 20,6% η Πορτογαλία από τις ωριαίες αμοιβές προς τους εργαζόμενους τους.
Ασφαλώς το μέσο εργασιακό κόστος αποτελεί μία από τις συνιστώσες διαμόρφωσης του επιπέδου της παραγωγικότητας του εκάστοτε κράτους μέλους χωρίς να είναι η μόνη αλλά με βαρύνουσα σημασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί προσεκτικά τις διακυμάνσεις του εργασιακού κόστους και ενημερώνει τα κράτη μέλη επιθυμώντας να προλάβει μια τυχόν δυσχερή κατάληξη στην ανταγωνιστικότητα και στις εξαγωγές της.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό