Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2018 (ΙΙ)

από τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2018-2021 με πρωταρχικό την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ. Για να αντιληφθούμε γιατί οι θεσμοί επιμένουν σε πρωτογενή πλεόνασμα αυτού του ύψους θα πρέπει να δούμε τις ετήσιες καταβολές των τόκων που αγγίζουν περίπου τα 6 δις ευρώ και αποτελούν περίπου το 3,5% του ΑΕΠ των 180 δις ευρώ. Συνεπώς ο στόχος των θεσμών είναι η χώρα μας να μπορεί με τα δικά της έσοδα να αποπληρώνει τους ετήσιους τόκους της. Εδώ έγκειται η προσπάθεια του ελληνικού κράτους για αναδιάρθρωση του χρέους με συρρίκνωση των ετήσιων καταβολών για τόκους που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάγκη για μικρότερα πλεονάσματα.
Για το 2018 οι προβλέψεις του ΥΠΟΙΚ παραμένουν με θετικό πρόσημο. Η πρόβλεψη για την ποσοστιαία αύξηση του ΑΕΠ εκτιμάται στο 2,4% έναντι του 2017. Παράλληλα η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να βελτιωθεί κατά 1,4% έναντι του προηγούμενου έτους γεγονός που θα στηρίξει και την βελτίωση του ΑΕΠ. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου που αποτελεί την δημιουργία παγίων επενδύσεων στην χώρα εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί κατά 12,6% έναντι του 2017. Αντίστοιχα το ποσοστό ανεργίας της χώρας αναμένεται στο 19% για το κλείσιμο του έτους 2018 έναντι του 20,2% του 2017.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αναμένεται να ανέρθουν στα 50,7 δις ευρώ έναντι των 49,8 δις του 2017 και πρόβλεψης του ΜΠΔΣ για 51,3 δις. Η υποχώρηση στα έσοδα έναντι του ΜΠΔΣ οφείλετε κατά κύριο λόγο στην αναμενόμενη υποχώρηση στην είσπραξη των άμεσων φόρων για το 2018. Οι άμεσοι φόροι εκτιμώνται στα 20,7 δις έναντι του στόχου των 21,4 δις του ΜΠΔ και έναντι των 20,3 δις του 2017 καταγράφοντας αύξηση 2% από έτος σε έτος. Η αύξηση έναντι του 2017 σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ οφείλετε στην επέκταση της φορολογικής βάσης για τα φυσικά πρόσωπα λόγω του χαμηλότερου επιπέδου του αφορολόγητου ορίου που θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2017.
Οι καθαρές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθούν στα 48,8 δις ευρώ έναντι 49,3 δις του 2017 και 49,3 δις του ΜΠΔΣ. Η βελτίωση έναντι του 2017 θα προέρθει από την υποχώρηση των κρατικών δαπανών για την ασφάλεια και κοινωνική προστασία, από την βελτίωση των λειτουργικών δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης και την εξάλειψη των δαπανών ανάληψης χρεών δημοσίων φορέων. Αντιθέτως εντός των δαπανών, οι μισθοί και οι συντάξεις αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 250 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της αναμόρφωσης των ειδικών μισθολογίων αλλά και της εργοδοτικής δαπάνης του ΕΦΚΑ που θα καταβάλει το κράτος από 3,33% σε 6,67% για το 2018.
Το ύψος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων διατηρείτε αμετάβλητο και για το 2018 στα 6,7 δις ευρώ.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού για το τέλος του 2018 εκτιμάται στα 7,5 δις ευρώ ή 4% του ΑΕΠ για το 2018.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ που αφορούν το ύψος και τις εξοφλήσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Σύμφωνα με αυτά το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών για τον Ιούνιο του 2016 ανερχόταν στα 7,4 δις ευρώ. Με τα τελευταία στοιχεία του Ιουνίου 2017 το ύψος των ληξιπρόθεσμων έχει κατέρθει στα 5,4 δις ευρώ διατηρείτε όμως σε υψηλά ακόμα επίπεδα για να μπορέσει να ανασάνει η αγορά. Το μεγαλύτερο ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών αποτελούν οι φαρμακευτικές υποχρεώσεις του κράτους προς τον ΕΟΠΠΥ ύψους 2,3 δις. Την μεγαλύτερη βελτίωση στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων καταγράφουν οι επιστροφές φόρου όπου από τα 656 εκατ. ευρώ του Ιουνίου 2016 καταλήγουν στα 226 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο 2017.
Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, το διάστημα Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 το κράτος κατέβαλε 2,7 δις ευρώ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων ενώ το επόμενο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017 εκκαθάρισε οφειλές μόνο 418 εκατ. ευρώ. Αναμένεται με την απελευθέρωση της επόμενης υποδόσης ύψους 800 εκατ. ευρώ ο ρυθμός εκκαθάρισης και εξόφλησης παλαιών οφειλών να επιταχυνθεί.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων
www.ffc.gr

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό