Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2018

που αναμένεται να κατατεθεί στα μέσα Νοεμβρίου. Το προσχέδιο ξεκινά με την μέχρι τώρα πορεία του προϋπολογισμού 2017 με τις διεθνείς οικονομικές προβλέψεις και απολογισμούς και ολοκληρώνεται με ανάλυση των μεγεθών του 2018.
Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης τον Ιούλιο του 2017 η χώρα μας έχει καταρτίσει σε συνεργασία με τους εταίρους της το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2018-2021 με συγκεκριμένους στόχους για όλη την προαναφερθείσα περίοδο. Το υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) έχει ξεκινήσει να συνυπολογίζει τους στόχους του ΜΠΔΣ στην σύνταξη του προϋπολογισμού και να παρουσιάζει τις αποκλίσεις έναντι των στόχων. Συνεπώς για πρώτη φορά φέτος αλλά και για τα επόμενα 5 έτη το ΥΠΟΙΚ θα απολογείται για την εκτέλεση των μεγεθών του προϋπολογισμού έναντι των στόχων του ΜΠΔΣ.
Οι προβλέψεις των διεθνών οργανισμών για τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις συγκλίνουν για το 2017 και 2018, αναμένοντας μικρή αλλά θετική ανάκαμψη. Το ΔΝΤ η Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και ο ΟΟΣΑ προβλέπουν αύξηση του παγκοσμίου ΑΕΠ κατά 3,5% για το 2017 και κατά 3,6% για το 2018. Η Ευρωζώνη αντίστοιχα αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση 1,7% και 1,9% αντίστοιχα. Σημαντικός παράγοντας της προαναφερόμενης αύξησης αποτελεί η εκτίμηση για ενίσχυση του παγκοσμίου εμπορίου κατά 4% και 3,9% για τα έτη 2017 και 2018. Τα παραπάνω θετικά στοιχεία ακολουθούν ένα 2016 που κατάγραψε βελτίωση του παγκοσμίου ΑΕΠ κατά 3,2%.
Η Ελλάδα παρουσίασε μια μικτή εικόνα στα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2016. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα 1,1 δις ευρώ έναντι του 2015 με τις εξαγωγές να βελτιώνονται κατά 7% και τις εισαγωγές κατά 6%. Μέρος του αρνητικού υπολοίπου προήλθε από τις επιπτώσεις των μεταναστευτικών ροών στην τουριστική εικόνα της χώρας μας. Αντίστοιχα το ΑΕΠ της χώρας με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε οριακή πτώση της τάξεως του -0,2%. Παράλληλα το 2016 είναι το έτος που παρατηρείτε μία έστω και ελάχιστη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης ύψους 1,4% η οποία υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την σταθεροποίηση του ΑΕΠ. Δυστυχώς το οικονομικό μοντέλο της χώρας συνεχίζει να στηρίζεται στην κατανάλωση η οποία αποτελεί το 70% του ΑΕΠ και όχι στις επενδύσεις όπως έπραττε τα προηγούμενα χρόνια.
Τα θετικά στοιχεία για το 2016 καταγράφηκαν στο πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού το οποίο από -2,3% το 2015 ανήρθε στο 3,9% του ΑΕΠ για το 2016. Το πλεόνασμα των 6,9 δις περίπου επέτρεψε στην πολιτεία να προχωρήσει σε μικρή διανομή μερίσματος στις ευπαθείς ομάδες αλλά και να δημιουργηθεί παράλληλα θέμα με τις αντιδράσεις των θεσμών.
Ξεκινώντας το 2017 οι προβλέψεις του ΥΠΟΙΚ συνεχίζουν να είναι θετικές. Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ του έτους δεν έχει μεταβληθεί και αναμένεται να κλείσει στο 1,8% έναντι του 2016. Η εκτίμηση μας παραμένει ότι ο στόχος αυτός είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Παράλληλα η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να βελτιωθεί κατά 1,1% έναντι του προηγούμενου έτους γεγονός που θα στηρίξει την βελτίωση του ΑΕΠ. Για πρώτη φορά κατά την τελευταία 5ετία το ΥΠΟΙΚ αναμένει για το 2017 βελτίωση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου που αποτελεί την δημιουργία παγίων επενδύσεων στην χώρα, κατά 4,3%. Επιπλέον σημαντική βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει και το ποσοστό ανεργίας της χώρας στο 20,2% για το 2017 έναντι του 21,7% του 2016.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αναμένεται να ανέρθουν στα 49,8 δις ευρώ έναντι των 48,9 δις του 2015 και πρόβλεψης του ΜΠΔΣ για 51,7 δις. Η υποχώρηση στα έσοδα έναντι του ΜΠΔΣ οφείλετε κατά κύριο λόγο στις αυξημένες επιστροφές φόρων, στην μείωση του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων αλλά και στην μετακύλιση της τελευταίας δόσης του ΕΝΦΙΑ τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.
Οι καθαρές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθούν στα 49,2 δις ευρώ έναντι 53,5 δις του 2016 και 49,8 δις του ΜΠΔΣ. Μέρος της βελτίωσης ύψους 2,8 δις ευρώ έναντι του 2016 προήλθε από την καταβολή εντός του 2016 αντίστοιχου ποσού για εξοφλήσεις προς ιδιώτες προηγούμενων ετών.
Ελαφρώς θετικό στοιχείο των προβλέψεων για το 2017 αποτελεί το ύψος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων το οποίο θα ανέρθει στα 6,7 δις έναντι 6,2 δις του 2016.
Τέλος το πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού εκτιμάται στα 4,3 δις ευρώ ή 2,37% του ΑΕΠ για το 2017. Η διανομή του αυτή τη χρονιά θα προέλθει κατόπιν συνεννοήσεων με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε επόμενο άρθρο μας θα αναφερθούμε για τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις του προϋπολογισμού για το 2018.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων
www.ffc.gr

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό