Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2019

προϋπολογισμού του 2019 κατατέθηκε πρόσφατα στην Βουλή παρουσιάζοντας το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα επεξεργαστεί και θα συνταχθεί το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού που αναμένεται να κατατεθεί στα μέσα Νοεμβρίου. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της Βουλής, όπως κάθε χρόνο, επεξεργάστηκε τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ και δημοσίευσε την έκθεση με τις επισημάνσεις του.
Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μας (23.10.17_Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2018) η χώρα μας έχει καταρτίσει σε συνεργασία με τους εταίρους της το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2018-2021 με συγκεκριμένους στόχους για όλη την προαναφερθείσα περίοδο. Το υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) υποχρεούται να επεξεργάζεται την οικονομική πολιτική της χώρας με βάση το ΜΠΔΣ ως οδικό χάρτη με ελάχιστες αποκλίσεις.
Το προσχέδιο εκτιμά ότι η ανάπτυξη για το 2018 θα ανέρθει στο 2,1% ελαφρώς καλύτερη από το 2,0% του ΜΠΔΣ. Ταυτόχρονα η δυναμική του 2018 αναμένεται σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, να συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο με την αύξηση του ΑΕΠ στα 2,5% έναντι του 2,4% που εκτιμούσε το ΜΠΔΣ. Οι παράμετροι που συνηγορούν στο παραπάνω αποτέλεσμα σύμφωνα με το υπουργείο είναι:
• Αύξηση της Ιδιωτικής κατανάλωσης από 0,5% που προέβλεπε το ΜΠΔΣ σε 1,0%. Το ΥΠΟΙΚ ωθείται από την μέχρι το 1ο Εξάμηνο αύξηση της κατανάλωσης κατά 0,5% σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και εκτιμά ότι η αυξητική τάση θα συνεχίσει μέχρι τέλος του έτους. Ακολούθως αναμένει αύξηση της κατανάλωσης για το 2019 κατά 1,1% έναντι του 2018.
• Αντίθετα η Δημόσια κατανάλωση συγκρατείτε στη μόλις 0,2% αύξηση για το 2018 έναντι του 1,2% που προέβλεπε το ΜΠΔΣ. Ελάχιστη παραμένει και η πρόβλεψη για αύξηση το 2019 στο 0,6% παρά το γεγονός ότι αποτελεί προεκλογικό έτος.
• Οι εξαγωγές αγαθών εκτιμώνται ότι θα κλείσουν την φετινή χρονιά με θετικό πρόσημο 7,5% έναντι της πρόβλεψης του ΜΠΔΣ για 5,6% αύξηση.
• Ταυτόχρονα οι εισαγωγές αγαθών αναμένονται να ενισχυθούν μόνο κατά 3,4% έναντι της πρόβλεψης του ΜΠΔΣ για 5,5% αύξηση.
• Η τρέχουσα εκτίμηση του ΥΠΟΙΚ για το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 18,3% για το 2018 με σημαντική υποχώρηση στο 16,7% το 2019. Η εκτίμηση αυτή συνάδει με την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης που αναμένει το ΥΠΟΙΚ.
Δυστυχώς ο τομέας που συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική υστέρηση έναντι των υπολοίπων είναι οι επενδύσεις. Ο Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου που αποτελεί την αύξηση των επενδύσεων στην χώρα εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί μόνο κατά 0,8% έναντι του 11,1% που προέβλεπε το ΜΠΔΣ. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ανησυχεί ότι αυτός ο στόχος είναι ευάλωτος λόγω του ότι η μέχρι τώρα πορεία του δείκτη για το 1ο Εξάμηνο δείχνει αρνητική τάση -7,8%. Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς το κλίμα παραμένει ασταθές, το Ελληνικό 10ετές ομόλογο συνεχίζει να κυμαίνεται στο 4,2%, μακριά από τον στόχο του ΥΠΟΙΚ για 3,6% και τέλος ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ υποχώρησε για τον Σεπτέμβριο στο 101,3 από 105,3 τον Ιούλιο. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως της έντονης επιδείνωσης των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία και τις κατασκευές, καθώς και της καθοδικής πορείας του οικονομικού κλίματος που καταγράφεται στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα στο εξωτερικό περιβάλλον, εμφανίζονται κίνδυνοι από την επιβράδυνση της ζήτησης, κυρίως λόγω της απόσυρσης μέτρων νομισματικής πολιτικής, και από τους περιορισμούς που εγείρονται στο διεθνές εμπόριο από πολιτικές προστατευτισμού. Στο εσωτερικό πλαίσιο, όπως τονίζει το ΙΟΒΕ, ή έξοδος από το τελευταίο πρόγραμμα δεν έχει, επί του παρόντος, συνοδευτεί από βελτίωση των όρων πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και μείωση του κόστους χρηματοδότησης για τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.
Τέλος το Δημοσιονομικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι ορισμένα στοιχεία του προσχεδίου παραμένουν αρκετά αισιόδοξα όπως το ποσοστό ανεργίας και καταγράφει ως ανασχετικό παράγοντα την δέσμευση για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ για το 2019.
Σε επόμενα άρθρα μας θα ασχοληθούμε διεξοδικά με την σύνταξη και τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού 2019.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων
www.ffc.gr

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό