Τρέχουσες Οικονομικές εξελίξεις

κατά 2,2% έναντι του αντίστοιχου 3ου τριμήνου του 2017 αλλά και κατά 1,0% έναντι του προηγούμενου τριμήνου του 2018. Όπως διαμορφώνεται η οικονομική κατάσταση φαίνεται ότι η θετική δυναμική που εμφάνισε η οικονομία από τις αρχές του 2018, συνεχίζει με τον ίδιο αν όχι πιο ενισχυμένο ρυθμό. Μέχρι τώρα για τα 3 τρίμηνα του έτους οι μεταβολές έναντι του προηγούμενου έτους διαμορφώνονται ως: 1ο Τρίμηνο +2,5%, 2ο Τρίμηνο +1,7% και 3ο Τρίμηνο +2,2%. Διαφαίνεται ότι η πρόβλεψη για κλείσιμο του έτους στο +2,1% έναντι του 2017, είναι επιτεύξιμη.
Αναλύοντας τις συνιστώσες που οδήγησαν στην προαναφερθείσα αύξηση παρατηρούμε ότι οι φόροι επί της παραγωγής για το τρέχον τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 7,6%, οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 7,6% και η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 0,7%. Στα αρνητικά των στοιχείων καταγράφεται η σημαντική ενίσχυση των εισαγωγών κατά 15,0% όπου οι εισαγωγές υπηρεσιών ενισχύθηκαν κατά 16% και οι εισαγωγές αγαθών κατά 15%. Η εκτίμηση μας όπως την έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα άρθρα μας, είναι ότι η Ελλάδα ως χώρα που δεν διαθέτει ιδιαίτερα δυναμικό πρωτογενή τομέα, εισάγει μεγάλο μέρος των πρώτων υλών της για την δημιουργία νέων προϊόντων προς εξαγωγή. Για αυτό τον λόγο ενώ ενισχύονται οι εισαγωγές, δεν ενισχύεται αντιστοίχως και η κατανάλωση.
Σημαντική υποχώρηση καταγράφει όμως ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου κατά -23,2%. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας συνεχίζει να καταναλώνει από τα διαθέσιμα της που είχε συσσωρεύσει κατά τα προηγούμενα έτη και δυστυχώς δεν επενδύει στην επανασυσώρευση τους. Ως ελπιδοφόρο γεγονός όμως καταγράφεται ότι το αναπτυξιακό μοντέλο των προηγούμενων ετών το οποίο βασιζόταν στην αύξηση της κατανάλωσης έχει αντικατασταθεί, κατά ένα μέρος, απο το μοντέλο της βελτίωσης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων.
Επιπλέον τα στοιχεία του τριμήνου δείχνουν μια σημαντική υποχώρηση των κρατικών δαπανών της τάξεως του -4,1%. Μέρος αυτής προέρχεται και από την άτυπη στάση εξόφλησης παλαιών υποχρεώσεων του Δημοσίου με στόχο την δημιουργία του απαραίτητου πρωτογενούς πλεονάσματος τους έτους. Αναμένουμε τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ εκτέλεσης του προϋπολογισμού για να δούμε σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι εξοφλήσεις παλαιών οφειλών.
Σε επίπεδο εννιαμήνου 2018 το ΑΕΠ της χώρας έχει ενισχυθεί κατά 2,1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2017, με πρόβλεψη για το κλείσιμο του έτους 2,1%.
Σε συνέχεια των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε τα στοιχεία του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών για την περίοδο του εννιαμήνου Ιαν-Σεπ 2018. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το έλλειμμα του ισοζυγίου κυμάνθηκε στα -1.256 εκ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 228 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017. Η σημαντική αυτή επιδείνωση προέρχεται από την αύξηση των εισαγωγών αγαθών κατά 14,5% έναντι του προηγούμενου έτους παρά το γεγονός της αντίστοιχης αύξησης των εξαγωγών αγαθών κατά 16,5%. Το ύψος των εξαγωγών διαμορφώθηκε στα 23.908 εκ. ευρώ έναντι των 20.519 εκ. ευρώ του εννιαμήνου του 2017. Οι εισαγωγές όμως της χώρας παραμένουν σε επίπεδο διπλάσιο περίπου των εξαγωγών, στο ύψος των 40.476 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο Ιαν-Σεπ 2018. Η χώρα μας καταγράφει πάντα αρνητικό ισοζύγιο αγαθών που κυμάνθηκε από -23.272 εκ. ευρώ το 2009 μέχρι -16.568 εκ. ευρώ φέτος.
Την αρνητική απόδοση του Ισοζυγίου Αγαθών την εξισορροπεί η θετική απόδοση του Ισοζυγίου Υπηρεσιών. Εδώ οι εισπράξεις της χώρας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της (λογίζονται ως εξαγωγές) ανήρθαν στα 29.618 εκ. ευρώ με τα 14.205 εκ. ευρώ να φορούν τις εισπράξεις από τον τουρισμό για το εννεάμηνο του 2018. Έναντι του προηγούμενου έτους οι εισπράξεις από τουριστικές υπηρεσίες καταγράφουν αύξηση της τάξεως του 9,1% τεκμηριώνοντας την πεποίθηση ότι αποτελεί την βαριά βιομηχανία της χώρας. Ο τουρισμός συνεχίζει να αναπτύσσεται με εκθετικούς ρυθμούς εφόσον και το φετινό ύψος των εσόδων εννιαμήνου αποτελεί το υψηλότερο των τελευταίων 10 ετών για το τουριστικό συνάλλαγμα.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό