Τρέχουσες Οικονομικές εξελίξεις

διαψευστήκαν όλες οι προβλέψεις που είχαν γίνει από το ΥΠΟΙΚ κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού για 2,4% ανάπτυξη (18.06.18 – Τρέχουσες Οικονομικές εξελίξεις) αλλά και των προβλέψεων της ΕΕ για 2,1% (10.12.18 – Τρέχουσες Οικονομικές εξελίξεις). Το ποσοστό ανάπτυξης που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ για το 2018 ανήρθε σο 1,9%. Ειδικότερα σε όρους όγκου, το ΑΕΠ για το 4ο Τρίμηνο υποχώρησε κατά -0,1% έναντι του προηγούμενου τριμήνου ενώ κατέγραψε μέτρια αύξηση 1,6% έναντι του αντίστοιχου περσινού τριμήνου. Συνεχίζοντας τα αρνητικά νέα η ΕΛΣΤΑΤ μας ενημέρωσε ότι το ΑΕΠ των προηγούμενων τριμήνων του 2018 έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω με αποτέλεσμα η ασθενική αύξηση του 4ου τριμήνου να υπολείπεται σε ποσοστό εάν δεν είχε γίνει η προς τα κάτω αναθεώρηση.
Σημαντικές αρνητικές αποκλίσεις έναντι του προηγούμενου τριμήνου καταγράφουν οι επενδύσεις που υποχωρούν κατά -3,6% και καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών κατά -0,2%. Ειδικά οι επενδύσεις του 4ου τριμήνου ακολουθούν μια αρνητική πορεία -22% από την αρχή του έτους. Όπως σημειώνει και η Citigroup στην οικονομική της ανάλυση μετά την δημοσιοποίηση των στοιχείων, οι πολύ αδύναμες επενδύσεις συνεχίζουν να αποτελούν το σημαντικότερο “βαρίδι” για την Ελληνική οικονομία και για τις αναπτυξιακές προοπτικές της. Οι λόγοι που οδηγούν στην απουσία των επενδύσεων οφείλονται, σύμφωνα με την τράπεζα, στην πολύ αδύναμη εγχώρια ρευστότητα, στην απουσία τραπεζικών πιστώσεων και στις ανεπαρκείς επενδύσεις από το εξωτερικό. Η χώρα μας στηρίζει την αύξηση του ΑΕΠ της στις ισχυρές εξαγωγικές επιδόσεις που προέρχονται κυρίως από τον τουρισμό, με κίνδυνο να καταλήξει μια μονοσήμαντη οικονομία ευαίσθητη σε αρνητικές μεταβολές της τουριστικής πελατείας.
Σε ετήσια βάση όπως αναφέραμε η αύξηση του 1,9% έναντι του προηγούμενου έτους, προήρθε από αύξηση στις εξαγωγές κατά 8,7%, αύξηση στις εισαγωγές κατά 4,2%, σημαντική αύξηση στους φόρους κατά 3,1% και ασθενή αύξηση στην κατανάλωση κατά 0,3%.
Σε συνέχεια των αρνητικών αποκλίσεων του ΑΕΠ, το ΙΟΒΕ δημοσιοποίησε τα στοιχεία οικονομικού κλίματος για τον Δεκέμβριο 2018, όπου οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν υποχώρηση της αναπτυξιακής έντασης στο 101,6 έναντι του υψηλότερου τους έτους 105,3 τον Ιούλιο αλλά και έναντι του 101,8 τον Νοέμβριο. Ο Δείκτης Επιχειρηματικών προσδοκιών στην Βιομηχανία όπου καταγράφει τις προσδοκίες της βιομηχανικής παραγωγής έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 16 μηνών, στο 96,4.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα αποτελέσματα του ΑΕΠ για το 4ο τρίμηνο παρουσίασαν μια μικτή εικόνα. Οι χώρες του βορά με την Σουηδία, Λιθουανία και Εσθονία κατέγραψαν θετική απόκλιση έναντι του προηγούμενου τριμήνου που κυμάνθηκε από 1,2% έως 2,2%. Αντίθετα οι χώρες του νότου με την Ελλάδα και την Ιταλία κατέγραψαν αρνητικό πρόσημο, -0,1% και οι δύο. Η Κύπρος μια χώρα που έχει εξέλθει από το μνημόνιο κατάγραψε 1,1% ανάπτυξη για το 4ο τρίμηνο λίγο υψηλότερο από την Ισπανία που παρουσίασε 0,7% ανάπτυξη και την Πορτογαλία με 0,4%.
Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα άρθρα μας, η χώρα κατά την επταετία 2009-2016 έχασε περίπου το 25% του ΑΕΠ της. Ταυτόχρονα το ίδιο διάστημα χώρες όπως η Ιρλανδία και η Μάλτα αναπτύχθηκαν σωρευτικά κατά 70% και 67% αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ανάπτυξαν το ΑΕΠ τους από 18% στην Γαλλία έως και 52% στην Ρουμανία. Η Γερμανία ωφελήθηκε την προαναφερόμενη περίοδο με άνοδο κατά 32% στο ΑΕΠ της. Ακόμα και η Ιταλία μέχρι και την πολιτική αλλαγή του 2018 και την αντίδραση των αγορών στην συγκρουσιακή πολιτική της έναντι της ΕΕ, αναπτυσσόταν σωρευτικά με 11%. Η χώρα μας ήταν απούσα κατά την περίοδο ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας που ακολούθησε την κρίση του 2008, χωρίς να ωφεληθεί αλλά και να προετοιμάσει το οικονομικό της σύστημα για ενδεχόμενη ύφεση. Οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις είτε δεν έγιναν, είτε καθυστέρησαν σημαντικά είτε έγιναν με λάθος τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι μια επισφαλής ανάπτυξη, αδύναμη έναντι των παγκοσμίων αναταράξεων.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό