Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών: Στα πρόθυρα αλλαγών II

τα οικονομικά αλλά και ποιοτικά στοιχεία από 292 μεγάλες εταιρείες Τροφίμων και Ποτών οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 67% του κύκλου εργασιών και το 51% της απασχόλησης της συνολικής εταιρικής βάσης του κλάδου. Οι εταιρείες αυτές παρουσίασαν έσοδα άνω των 10 δις ευρώ το 2015 απασχολούσαν περίπου 8 δις ιδία κεφάλαια και 42.000 εργαζόμενους. Οι εταιρείες κατατάχθηκαν σύμφωνα με την μέθοδο Stars & Zombies της PWC όπου ο συνδυασμός, ανάπτυξης εσόδων, κερδοφορίας και δανειακής βιωσιμότητας διαμορφώνει την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και ακολούθως την κατάταξη της.
Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου παρουσιάζουν αύξηση 2% ανά έτος των εσόδων τους κατά την τελευταία τετραετία με περιθώριο EBITDA προς κύκλο εργασιών στα επίπεδα του 6,5% και με σταθερά αυξανόμενες επενδύσεις. Το 36% των εταιρειών του κλάδου χαρακτηρίζονται ως Stars. Οι 103 εταιρείες της υψηλότερης διαβάθμισης αποτελούν το 33% του κύκλου εργασιών του δείγματος, το 39% του EBITDA και μόνο 3% του συνολικού δανεισμού του δείγματος. Οι Stars εταιρείες υψηλής ανταγωνιστικότητας, απασχολούν 14.000 εργαζόμενους που αντιστοιχεί στο 32% του δείγματος, γεννούν το 48% της συνολικής κερδοφορίας καταγράφουν μεσοσταθμική ετήσια αύξηση κερδών 10,1% και αύξηση απασχολούμενων κεφαλαίων (κέρδη προς απασχολούμενα κεφάλαια) 13,7% κατά την τετραετία 2012-2015.
Η επόμενη βαθμίδα ανταγωνιστικότητας αποτελείται από 107 εταιρείες, το 37% του δείγματος, αποτελείται από τις Grey εταιρείες με υστέρηση έναντι των Stars σε ένα ή δύο κριτήρια. Οι μεσαίας ανταγωνιστικότητας εταιρείες συνεισφέρουν το 45% του κύκλου εργασιών του δείγματος, το 49% του EBITDA αλλά καταγράφουν δανειακή μόχλευση στο 39% του συνολικού δανεισμού του δείγματος. Απασχολούν το 41% του συνολικού προσωπικού και κατέγραψαν ελάχιστη αύξηση κερδών 2,8% κατά την τετραετία 2012-2015.
Τέλος οι εταιρείες της τελευταίας κατηγορίας οι επονομαζόμενες ως Zombies αποτελούν μόνο το 28% του δείγματος του κύκλου εργασιών το 12% του EBITDA αλλά και το 58% του δανεισμού του δείγματος. Οι εταιρείες αυτές αποτελούν τροχοπέδη στον κλάδο με αρνητική αύξηση κερδών -3,9% και αρνητική απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων -9,5% για την περίοδο 2012-2015. Οι απασχολούμενοι σε αυτές τις εταιρείες ανέρχονται στους 11.634 άτομα και η βιωσιμότητα τους εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από την διατήρηση των ορίων πιστοδότησης που λαμβάνουν από τα πιστωτικά ιδρύματα.
Από το 2012, 21 εταιρείες έγιναν Zombies και 3 εταιρείες έγιναν Stars. 79 εταιρείες παρέμειναν στην ίδια θέση. Συνολικά 109 εταιρείες το 38% του συνόλου κινήθηκε ανοδικά στην κατάταξη.
Η μέση εταιρεία στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών είναι μικρή και περιορισμένης κεφαλαιακής βάσης, εμφανίζει μέσο όρο εσόδων λίγο πάνω από τα €30 εκ. και περίπου 141 εργαζόμενους. Στην Ευρώπη η μέση αντίστοιχη εταιρεία διαθέτει έσοδα που ξεπερνούν τα €60 εκ. και περίπου 200 εργαζόμενους.
Σε επίπεδο υποκλάδων του κλάδου Τροφίμων & Ποτών, τρεις υποκλάδοι ξεχωρίζουν σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Αυτοί είναι τα Φρούτα και Λαχανικά, η Κονσερβοποιεία και τα Αλκοολούχα Ποτά. Αυτοί αποτελούν τους τρείς πιο ανταγωνιστικούς κλάδους με 2 δις ευρώ έσοδα και δείκτη ανταγωνιστικότητας που ξεπερνά το 10%. Οι κλάδοι όμως με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών βρίσκονται στην κατηγορία της μέσης ανταγωνιστικότητας και είναι η Αρτοποιία & Προϊόντα Αλευρόμυλων με ετήσιο τζίρο 1,9 δις ευρώ, τα Γαλακτοκομικά και Παγωτά με τζίρο 1,7 δις ευρώ και τα Έλαια με τζίρο 1,4 δις ευρώ. Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας βρίσκεται μεταξύ του 5%-7%. Ταυτόχρονα όμως μεγάλο μέρος των εταιρειών Zombies βρίσκονται στους τρείς αυτούς τελευταίους κλάδους.
Η μελέτη καταλήγει ότι οι εταιρείες των υποκλάδων Αλκοολούχων Ποτών και Φρούτων και Λαχανικών αποτελούν τους true Stars με σημαντική συγκέντρωση εσόδων και σημαντικές προοπτικές μεγέθυνσης, οι υποκλάδοι της Κονσερβοποιίας, των Ελαίων και της Αρτοποιίας καταγράφουν θετικό πρόσημο και κατανέμονται είτε σε Stars είτε σε Grey και τέλος εταιρείες του κλάδου των Πουλερικών, Νερών & Αναψυκτικών, Ξηρών Καρπών και Κατεψυγμένων βρίσκονται υπό πίεση των εσόδων τους με μεγάλο αριθμό αυτών να συμπεριλαμβάνονται στις Zombies. Τέλος οι υποκλάδοι Κόκκινο Κρέας και Αλιεύματα δεν έχουν καμία εταιρεία τους στην κατηγορία Stars.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό