Πιστωτικός Σχεδιασμός

credit-score

Το ασταθές και ταχύτατα εναλλασσόμενο περιβάλλον δημιουργεί πιστωτική ασφυξία στην αγορά που επιχειρούν οι εταιρείες. Η Financial Factor Consulting κατέχοντας την εμπειρία και τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία μπορεί να αξιολογήσει έγκαιρα και έγκυρα την πιστοληπτική δυναμική της εταιρείας σας αλλά και των προμηθευτών σας. Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία αποκτά μια ανεκτίμητη γνώση που την βοηθά να επιλέγει τους συνεργάτες της και να προβλέπει τους μελλοντικούς κινδύνους.

  • Σχεδιασμός πιστωτικής πολιτικής
  • Αξιολόγηση πιστωτικών προτάσεων
  • Βελτίωση πιστοληπτικής ικανότητας
  • Αναβάθμιση ποιοτικών δεδομένων
  • Ισχυροποίηση σχέσεων με τα πιστωτικά ιδρύματα
  • Μείωση χρηματοδοτικού κόστους
  • Βελτίωση όρων δανεισμού
  • Εξεύρεση πόρων
  • Επενδυτικά κεφάλαια

Στην FFC καταπολεμούμε τον πονοκέφαλο της ανεύρεσης επιχειρηματικών κεφαλαίων, δίνοντας τη δυνατότητα υλοποίησης σε μια έξυπνη επιχειρηματική ιδέα. Σας υποστηρίζουμε στην αναζήτηση ιδιωτικών κεφαλαίων, αξιολογώντας την επένδυση, προετοιμάζοντας τις κατάλληλες παρουσιάσεις και φέρνοντάς σας σε επαφή με επιλεγμένους επενδυτές.

Screenshot 2023 01 18 133102

Μοιραστείτε το:
Τομείς Εμπειρίας

Καλύτερα Αποτελέσματα

Ο συνδυασμός της εμπειρίας μας με τις καινοτόμες χρήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελούν μέρος της εγγύησής μας για την εξασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος