Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο κινούσε και θα συνεχίζει να κινεί τα βασικά γρανάζια της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Σήμερα δυστυχώς μαστίζεται από την πτώση της αγοραστικής δύναμης και κατά επέκταση των πωλήσεων, από την αδυναμία πίστωσης και κατά επέκταση ελαχιστοποίηση της ρευστότητας και από ένα διαρκώς εναλλασσόμενο φορολογικό καθεστώς που δημιουργεί ένα ασταθές περιβάλλον εμπορικής δραστηριότητας. Σήμερα είναι ακόμα πιο έντονη η ανάγκη του επιχειρηματία από συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τα προβλήματά του με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της FFC αντιμετωπίζουν ολιστικά τα ζητήματα της εταιρείας σας και σας βοηθούν στην εξεύρεση πίστωσης σε συνδυασμό με λογιστική και φορολογική υποστήριξη για καλύτερα αποτελέσματα μέσω ενός επιχειρησιακού σχεδίου δράσης. Παράλληλα, επαναπροσδιορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους μαζί σας και προτείνουμε λύσεις αύξησης των πωλήσεων σας και βελτίωσης του περιθωρίου κέρδους σας.

Μοιραστείτε το: