Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας – ΑΠΕ

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) η φυσική θέση της χώρας μας προσδίδει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο τομέας των ΑΠΕ είναι από τους πιο δυναμικά εξελισσόμενους και αναμένουμε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών προγραμμάτων να κατευθυνθούν σε επενδύσεις σε ΑΠΕ.

Με εμπειρία από όλα τα προηγούμενα Επιδοτούμενα Επενδυτικά Προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός), έχοντας καταφέρει το αξιοζήλευτο ποσοστό του 92% επιτυχίας στις υποβαλλόμενες προτάσεις, η FFC μπορεί να αναλάβει την διαδικασία σχεδιασμού, υποβολής, αξιολόγησης και παρακολούθησης της πρότασής σας. Οι επιδοτήσεις είναι μέρος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρει η FFC στους πελάτες της.

Μοιραστείτε το: