Εταιρείες Φαρμακευτικών και Ιατρικών Ειδών

 Ο κλάδος των Φαρμακευτικών και Ιατρικών Ειδών είναι από τους πιο επιβαρυμένους οικονομικά με επιπτώσεις στην δημόσια εικόνα του και την αξιοπιστία του. Συνεχείς αλλαγές στην νομοθεσία που αφορά τον κλάδο και καθυστέρηση ή αθέτηση καταβολών από την συνεργασία του με τον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, έχουν επιδεινώσει την θέση του κλάδου τα τελευταία χρόνια.

Το Σχέδιο Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας της FFC στοχεύει σε τρείς διαφορετικούς τομείς της επιχείρησης:

1. Συμβουλευτική Κόστους.

 • Ανάλυση Κόστους/Οφέλους.
 • Λογιστική Υποστήριξη.
 • Ανάλυση μοναδιαίου κόστους προϊόντων
 • Αναγνώριση κέντρων κόστους.

2. Συμβουλευτική Στρατηγικού Σχεδιασμού.

 • Ανάλυση Αγοράς.
 • Οργανωτικές αλλαγές.
 • Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων.
 • Εύρεση και αξιολόγηση νέων αγορών.
 • Εξαγωγές και ανάπτυξη εταιρείας στο εξωτερικό.

3. Συμβουλευτική Βελτίωση Εικόνας εταιρείας.

 • Παροχή συμβουλών για την βελτίωση της εικόνας της εταιρείας στο αγοραστικό κοινό.
 • Σχεδιασμός και κατάρτιση πλάνου ενεργειών προβολής και βελτίωσης εικόνας.
 • Ανατροφοδότηση αποτελεσμάτων και επανακαθορισμός σχεδίου δράσης.
Μοιραστείτε το: