Βαριά Βιομηχανία – Μεταποίηση

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν κατατάσσεται στις χώρες που διαθέτουν μεγάλη βιομηχανική παραγωγή, η επεξεργασία μετάλλου και πετρελαιοειδών, η χημική βιομηχανία, ο τομέας κατασκευών, η βιομηχανική παραγωγή εργαλείων και μηχανημάτων, η κατασκευή χάρτου και προϊόντων συσκευασίας και η μεταποίηση συνθέτουν μια εύρωστη οικονομική βάση στη χώρα μας που συνεισφέρει κατά 18% στο ΑΕΠ.

Οι συνεργάτες της FFC βρίσκονται πάντα δίπλα στους φορείς της εταιρείας αξιολογώντας την καθημερινή δραστηριότητα και προτείνοντας έξυπνες, ευέλικτες και εφαρμόσιμες λύσεις στα προβλήματα παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων σας.

Οι εταιρείες που μας εμπιστεύθηκαν επιβεβαιώνουν τις αποτελεσματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες μας.

Μοιραστείτε το: