Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών

Η παροχή υπηρεσιών αποτελεί το 79% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Ο Τουρισμός και η τουριστική βιομηχανία, οι υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντων και η ναυτιλία αποτελούν τον κορμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Η Financial Factor Consulting προσφέροντας καινοτόμες λύσεις στα επιχειρηματικά προβλήματά σας μπορεί να επαναφέρει την εταιρεία σας σε τροχιά ανάπτυξης. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων σας και συνεργαζόμαστε μαζί σας με σαφείς, ακριβείς και μετρήσιμους στόχους.

Μοιραστείτε το: