Ελεγκτικές Υπηρεσίες – Ορκωτοί Λογιστές

idryseis-kai-diagrafes-epixeiriseon-sta-xronia-tis-krisis

Στον Ελεγκτικό Τομέα, η Financial Factor consulting συνεργάζεται με καταρτισμένους και έμπειρους Εσωτερικούς Ελεγκτές (Internal Auditors) και Ορκωτούς Λογιστές (Chartered Accountants) πιστοποιημένους από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Αναλαμβάνουμε την πλήρη αποτίμηση και αξιολόγηση των διαδικασιών και διεργασιών της εταιρείας σας, την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων και την μεγιστοποίηση οφέλους από την εξάλειψη αδυναμιών στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας σας. Η πολυετή εμπειρία, με πάνω από πέντε χιλιάδες ώρες εσωτερικού ελέγχου και η συνεργασία μας και με ελεγκτικές εταιρείες του εξωτερικού, μας παρέχει την δυνατότητα να προτείνουμε βέλτιστες πρακτικές των διαδικασιών διοίκησης της εταιρείας σας με σαφή, μετρήσιμα και ποιοτικά αποτελέσματα. Επίσης η ομάδα των Ορκωτών Λογιστών μας αναλαμβάνει τον Λογιστικό Έλεγχο της εταιρείας σας και σας παρέχει το Φορολογικό Πιστοποιητικό και έλεγχο Ισολογισμού σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Μέρος των Ελεγκτικών υπηρεσιών μας μπορούν να περιγραφούν παρακάτω:

  • Πλήρη υποστήριξη υπηρεσιών Ορκωτών Λογιστών
  • Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού
  • Κοστολόγηση και Φορολογικός Έλεγχος
  • Βέλτιστες πρακτικές σε όλο το φάσμα της εταιρικής διακυβέρνησης
  • Αναγνώριση αδυναμιών στις διαδικασίες και προτάσεις βελτίωσης
  • Εγκατάσταση νέων διαδικασιών
Μοιραστείτε το:
Τομείς Εμπειρίας

Καλύτερα Αποτελέσματα

Ο συνδυασμός της εμπειρίας μας με τις καινοτόμες χρήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελούν μέρος της εγγύησής μας για την εξασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος