Βελτίωση Αποδοτικότητας

anatheorisi-stratigikis-kai-epanakathorismos-stoxon

Η Financial Factor Consulting παρέχει στους πελάτες της ένα πλαίσιο συμβουλευτικών υπηρεσιών το οποίο στοχεύει στην εδραίωση, επέκταση και ανάπτυξη της εταιρείας σας υποστηρίζοντας σε συνεχή βάση τον επιχειρηματία.

Οι τομείς που εξειδικευόμαστε είναι:

 • Business Plan, Στρατηγικός και Επιχειρησιακός σχεδιασμός
 • Operational restructuring reengineering / Οργανωτικές προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας και απόδοσης
 • SWOT Analysis, Δυνατότητες Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές για την εταιρεία
 • Διάγνωση Ορίων Αποδοτικότητας
 • Αναγνώριση Βασικών Μεγεθών Κόστους/Κέρδους
 • Διαχείριση Ταμείου και Αποθεματικών
 • Απλοποίηση Διαδικασιών
 • Αρχικός σχεδιασμός, Επανασχεδιασμός Εταιρικών Διεργασιών
 • Lean Six Sigma (DMAIC,DMADV)
 • Διερεύνηση ανάθεσης εργασιών σε Εξωτερικούς Συνεργάτες
 • Διαχείριση Λειτουργικού Κόστους
 • Συμβουλευτική βέλτιστης Βιομηχανικής Παραγωγής
 • Διαχείριση Πρώτων Υλών
 • Ανάπτυξη Πελατοκεντρικών Υπηρεσιών
 • Διαχείριση Προμηθευτών
 • Έρευνα και Ανάπτυξη

Screenshot 2023 01 18 133806

Μοιραστείτε το:
Τομείς Εμπειρίας

Καλύτερα Αποτελέσματα

Ο συνδυασμός της εμπειρίας μας με τις καινοτόμες χρήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελούν μέρος της εγγύησής μας για την εξασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος