• +30 210 80 56 856

Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών

 Η παροχή υπηρεσιών αποτελεί το 79% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Ο Τουρισμός και η τουριστική βιομηχανία, οι υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντων και η ναυτιλία αποτελούν τον κορμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Η Financial Factor Consulting προσφέροντας καινοτόμες λύσεις στα επιχειρηματικά προσβλήματά σας μπορεί να επαναφέρει την εταιρείας σας σε τροχιά ανάπτυξης. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων σας και συνεργαζόμαστε μαζί σας με σαφής, ακριβής και μετρήσιμους στόχους.


Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι
+30 210 80 56 859
  • Greek (GR)
  • English (UK)