Πιστοληπτική Ικανότητα Πελατολογίου και Εμπορικές Σχέσεις

workplace-results-professional-report

Οι πελάτες της εταιρείας είναι η πηγή της ανάπτυξης της. Στην Financial Factor Consulting αναλύουμε διεξοδικά το πελατολόγιο σας με οικονομικούς όρους σε ότι αφορά την πιστοληπτική τους ικανότητα και διερευνούμε την αφοσίωση τους στα προϊόντα της εταιρείας. Επιπλέον με κατάρτιση στρατηγικής marketing επιχειρούμε την ανάπτυξη του πελατολογίου σας σε νέες αγορές εντός ή εκτός της χώρας.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν:

  • Ενδότερη Ανάλυση Πελατών και Τμηματοποίηση Αγοράς
  • Διαχείριση Προϊόντων και κατηγοριών
  • Τιμολόγηση
  • Αποτελεσματικότητα Πωλήσεων και Δικτύου
  • Στρατηγική Marketing και Εμπορικού Σήματος
  • Ανάλυση εμπειρίας πελάτη
  • Ανάλυση Πελατειακής αφοσίωσης (Brand Loyalty)
Μοιραστείτε το:
Τομείς Εμπειρίας

Καλύτερα Αποτελέσματα

Ο συνδυασμός της εμπειρίας μας με τις καινοτόμες χρήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελούν μέρος της εγγύησής μας για την εξασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος