Υποστήριξη Οικονομικής Διαχείρισης

financial-management

Η εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Financial Factor Consulting δραστηριοποιείται στην παροχή τραπεζικών και οικονομικών υπηρεσιών προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο με αξιοσημείωτες δυνατότητες στον Τραπεζικό Σχεδιασμό Χρηματοδότησης – Αναχρηματοδότησης και στην Βελτιστοποίηση Ρευστότητας και Αποδοτικότητας.

Δίνουμε σε κάθε επιχείρηση τα απαραίτητα αναπτυξιακά εργαλεία εξασφαλίζοντας όχι μόνο ευνοϊκή χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση και αύξηση της ρευστότητας, αλλά και αύξηση της πιστοληπτικής της ικανότητας.

Οι οικονομικοί σύμβουλοι της FFC μεταφέρουν την μακρά εμπειρία και τεχνογνωσία τους από την Χρηματοπιστωτική λειτουργία και βοηθούν τους Οικονομικούς Διευθυντές και τα διοικητικά στελέχη να αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες χρηματοοικονομικής διαχείρισης για να επιφέρουν υψηλή απόδοση στην επιχείρηση.

Συνεργαζόμαστε με τον Οικονομικό Διευθυντή (CFO) για να τον βοηθήσουμε να αντιμετωπίσει κρίσιμα ζητήματα, κυρίως στην ανάπτυξη χρηματοοικονομικής στρατηγικής, στρατηγικής διαχείρισης κεφαλαίων και κινδύνου και ανάπτυξης νέας επιχειρησιακής επίγνωσης και ικανοτήτων διαχείρισης απόδοσης, που θα του επιτρέψουν να επιτύχει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Οι υπηρεσίες μας – η έρευνα, οι ιδέες και οι προτάσεις μας – προσφέρουν στον Οικονομικό Διευθυντή καινοτόμα εργαλεία προς χρήση, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής απόδοσης.

Επιπλέον δημιουργούμε, αναπτύσσουμε και αναλαμβάνουμε τμήματα Οικονομικής Διεύθυνσης σε νέες ή υφιστάμενες εταιρείες υποστηρίζοντάς τες στην μετατροπή του Λογιστηρίου τους σε Τμήμα Οικονομικής Διεύθυνσης. Πιστεύουμε ότι οι προκλήσεις των καιρών μας απαιτούν κάτι περισσότερο από ένα απλό Τμήμα καταγραφής των εταιρικών συναλλαγών. Με αυτό τον τρόπο μεταβάλλουμε το εταιρικό προφίλ σε μια νέα δυναμική και ανταγωνιστική επιχείρηση έτοιμη να ανταπεξέλθει στο ιδιαιτέρως απαιτητικό παρόν και να προετοιμαστεί κατάλληλα για το αβέβαιο μέλλον.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Η εξεύρεση χρηματοδότησης αποτελεί ζωτικής σημασίας θέμα για κάθε επιχείρηση, καθώς η έλλειψη χρηματικών πόρων ή μια λανθασμένη μορφή χρηματοδότησης, μπορεί να αυξήσει σημαντικά το κόστος μιας επένδυσης ή να καταστήσει αδύνατη τη συνέχεια της λειτουργίας της.

Στην FFC σχεδιάζουμε προτάσεις, βασισμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, ώστε να εξασφαλίζουν συνεχή ρευστότητα. Αναλύουμε τα περιουσιακά στοιχεία και την κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης και προτείνουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση μέσω τραπεζικών δανείων ή άλλων προϊόντων όπως factoring and forfaiting που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τους στόχους της και επιτυγχάνει τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους επιβίωσης και ανάπτυξης. Επιπλέον συντάσσουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για την δανειοδότηση νέως επιχειρήσεων πέρα από την εξεύρεση πόρων μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων.

 • Ρύθμιση και Αναδιάρθρωση Τραπεζικών Δανείων

Στην FFC, διαθέτουμε εκτενή εμπειρία στις διαπραγματεύσεις με όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα, ώστε να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην ρύθμιση, αναδιάρθρωση και επαναδραστηριοποίηση του Δανειακού χαρτοφυλακίου σας. Οι τραπεζικοί μας σύμβουλοι σχεδιάζουν την βέλτιστη πιστωτική σχέση για την επιχείρηση και σε συνεργασία με τον επιχειρηματία προχωρούν στην υλοποίηση του σχεδίου. Με αυτόν τον τρόπο επανατοποθετούν την επιχείρηση κάτω από νέα διαπραγματευτική δυναμική δίνοντας στην εταιρεία την θέση ενός αξιόπιστου και ισοδύναμου εταίρου έναντι του Πιστωτικού Ιδρύματος.

 • Διαδικασίες διαπραγμάτευσης με σκοπό τη μετατροπή βραχυπρόθεσμων δανείων σε μακροπρόθεσμα.
 • Επαναδραστηριοποίηση ληξιπρόθεσμων δανείων και μετατροπή τους σε ενεργά δάνεια.
 • Κατάρτιση και υποβολή αιτημάτων προς τα Τραπεζικά Ιδρύματα με σκοπό την έκδοση κοινοπρακτικού δανείου, ομολογιακού δανείου, χρηματοδοτικής μίσθωσης και κεφαλαίου κίνησης.
 • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός

Ο Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προγραμματίζουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη χρηματοοικονομική τους κατάσταη σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σε αυτό το σημείο διακρίνεται από τη διαδικασία της λογιστικής παρακολούθησης, η οποία περιορίζεται στην αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης μέσω ιστορικών οικονομικών στοιχείων.

Μέσω του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού καθίσταται δυνατή:

 • Η πρόβλεψη των βασικών οικονομικών μεγεθών και των αποτελεσμάτων της επιχείρησης (καταστάσεις οικονομικών αποτελεσμάτων, προβλέψεις ισολογισμών, ταμειακές ροές, βασικοί οικονομικοί δείκτες, κ.ο.κ.)
 • Η διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων για τα σχέδια δράσης της επιχείρησης και η αξιολόγηση των επιπτώσεων τους στα προβλεπόμενα χρηματοοικονομικά μεγέθη.
 • Η παρακολούθηση της πορείας των στόχων της επιχείρησης.
 • Η αναγνώριση και ανάλυση των παρατηρούμενων αποκλίσεων από τους στόχους της εταιρείας.
 • Η ανάληψη διορθωτικών ενεργειών και η αναθεώρηση του χρηματοοικονομικού προγραμματισμου της επιχείρησης.

Παράλληλα, ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα οποιουδήποτε επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς αποτελεί τη βασική πηγή πληροφόρησης και ελέγχου της τήρησης των γενικών κατευθύνσεων και στόχων που προσδιορίζονται σε αυτό.

 • Διαχείριση Ρευστότητας

Η ρευστότητα της επιχείρησης αποτελεί τον θεμελιώδη λίθο της επιβίωσης της, ειδικά σε καιρούς που είναι περιορισμένη και δυσεύρετη. Η σωστή και επιλεκτική διαχείριση της εξασφαλίζει τις αναγκαίες πρώτες ύλες ή τα προϊόντα για την δημιουργία του τζίρου μιας εταιρείας. Απο την άλλη μεριά, η μη συνετή διοχέτευση της ρευστότητας σε μη παραγωγικές διεργασίες ενέχει τον κίνδυνο ακόμα και της στάσης των εργασιών λόγω αδυναμίας παραγωγής προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Στην FFC οι Οικονομικοί μας Σύμβουλοι καταρτίζουν λεπτομερές σχέδιο διοχέτευσης των περιορισμένων πόρων της εταιρείας, στοχεύοντας στην μεγιστοποίηση και του τελευταίου ευρώ της. Εφαρμόζοντας διαδικασίες έγκαιρων προπληρωμών και μεταφοράς πόρων σε προμηθευτές, δημιουργούμε μια σταθερή χρηματοροή για την εταιρεία με πολλαπλά οφέλη.

 • Ανάλυση συναλλακτικού κύκλου
 • Ανάλυση κεφαλαίου κίνησης
 • Ανάλυση χρηματοροών
 • Δημιουργία ρευστότητας
 • Κοστολόγηση
 • Κατάρτηση καταστάσεων χρηματικών ροών
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού και παρακολούθηση αποκλίσεων

Screenshot 2023 01 18 134245

Μοιραστείτε το:
Τομείς Εμπειρίας

Καλύτερα Αποτελέσματα

Ο συνδυασμός της εμπειρίας μας με τις καινοτόμες χρήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελούν μέρος της εγγύησής μας για την εξασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος