• +30 210 80 56 856

Οργανωτικός Σχεδιασμός

Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία υπήρξε η αφορμή για να αναθεωρηθούν οι πατροπαράδοτες Αρχές Διακυβέρνησης των επιχειρήσεων. Ο χρόνος που χρειάζεται μία επιχείρηση για να περάσει από την ύφεση στην ανάκαμψη και τέλος στην άνθηση δεν συνάδει με τους μέχρι τώρα χρόνους του επιχειρηματικού κύκλου που ίσχυαν. Οι εταιρείες οφείλουν να προετοιμάζονται οργανωτικά για να διαχειριστούν μελλοντικές κρίσεις που μπορεί να φαινόντουσαν απίθανες πριν από 2 χρόνια.
Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting συντάσσουν το οργανόγραμμα της επιχείρησης με το βλέμμα στο μέλλον και με απώτερο σκοπό την επιβίωση της σε καιρό ύφεσης και την γρήγορη ανάκαμψη της με επαναφορά σε κερδοφόρα μεγέθη.

 • Διοικητικής Υποστήριξης
  • Διαχείριση κρίσεων (Crisis Management)
  • Δημιουργία Συστήματος Παροχής  Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS)
  • Υποστήριξη Διοίκησης στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων
  • Ανάλυση και βελτίωση του συνόλου των διαδικασιών και διεργασιών της επιχείρησης
  • Αναζήτηση και επιλογή στελεχών
  • Σχεδιασμός και παρουσίαση εκπαιδευτικών επιχειρηματικών σεμιναρίων με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας
  • Coaching in the Era of Change. Συμβουλευτική υπηρεσία για το σύνολο του δυναμικού της εταιρείας σε περιόδους μεγάλων αλλαγών (καινούργια projects, αστάθεια οικονομικού περιβάλλοντος, απορρόφηση αναταραχών λόγω downsizing)
 • Ανάλυση διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων και Οργανωτικού σχεδιασμού
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη εταιρείας
  • Business Plan
  • Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη Ταμειακών Ροών
 • Αποτελεσματικότητα Λήψεως Αποφάσεων
 • Σύγκριση και οφέλη Κεντροποιημένου και Αποκεντρομένου οργανισμού
 • Φυτώριο ταλέντων και υποστήριξη της Διοίκησης
 • Διερεύνηση και Ανάπτυξη Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας και Επιχειρησιακής κουλτούρας

Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι
+30 210 80 56 859
 • Greek (GR)
 • English (UK)