Οργανωτικός Σχεδιασμός

Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία υπήρξε η αφορμή για να αναθεωρηθούν οι πατροπαράδοτες Αρχές Διακυβέρνησης των επιχειρήσεων. Ο χρόνος που χρειάζεται μία επιχείρηση για να περάσει από την ύφεση στην ανάκαμψη και τέλος στην άνθηση δεν συνάδει με τους μέχρι τώρα χρόνους του επιχειρηματικού κύκλου που ίσχυαν. Οι εταιρείες οφείλουν να προετοιμάζονται οργανωτικά για να διαχειριστούν μελλοντικές κρίσεις που μπορεί να φαινόντουσαν απίθανες πριν από 2 χρόνια.
Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting συντάσσουν το οργανόγραμμα της επιχείρησης με το βλέμμα στο μέλλον και με απώτερο σκοπό την επιβίωση της σε καιρό ύφεσης και την γρήγορη ανάκαμψη της με επαναφορά σε κερδοφόρα μεγέθη.