Στρατηγική

Στο σύγχρονο και ασταθές περιβάλλον που λειτουργούν οι επιχειρήσεις, την διαφορά από τον ανταγωνισμό την χαράζει η στρατηγική και ο επιχειρηματικός σχεδιασμός της εταιρείας. Η στρατηγική αποτελεί τον θεμέλιο λίθο στην εταιρεία όπου καταγράφεται ο τρόπος χρήσης των υπαρχόντων μέσων για την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting  αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθαρής και εφαρμόσιμης στρατηγικής για την επιβίωση της εταιρείας βοηθούν στην εκπόνηση και χάραξη του στρατηγικού σχεδίου του επιχειρηματία είτε για το σύνολο της εταιρείας είτε για τα τμήματα της ξεχωριστά.

Οι τομείς εξειδίκευσης μας περιλαμβάνουν:

Στην FFC συνεργαζόμαστε με θεσμικούς επενδυτές, που ενδιαφέρονται για επενδύσεις σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα. Αναζητούμε έργα που έχουν πάρει άδεια παραγωγής σε όλα τα πεδία των ΑΠΕ και αναλαμβάνουμε την εκπόνηση των αιτήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο για την επιδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων.