• +30 210 80 56 856

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Οι υπηρεσίες μας στον τομέα των πωλήσεων είναι καθαρά συμβουλευτικές. Καθοδηγούμε και συνοδεύουμε τους πελάτες μας συνεχώς από την αρχή μέχρι το πέρας της διαδικασίας. Η πώληση μιας εταιρείας είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία ταυτόχρονα απαιτεί διακριτικότητα. Η συστηματική οργάνωση της πώλησης μπορεί να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό επιτυχίας, αλλά και το τίμημα της πώλησης.

 •  Στρατηγική εξαγορών
 1. Αποτιμήσεις Εταιρειών
 2. Ειδικοί Οικονομικοί Έλεγχοι
 3. Εξεύρεση Εταιρειών για Στρατηγικές Συνεργασίες
 4. Διαπραγμάτευση με τους Υποψήφιους Αγοραστές Επενδυτές
 5. Αξιολόγηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Σχεδίων
 6. Ανάληψη διαδικασιών Απορρόφησης και Ενοποίησης Εταιρειών
 • Εκτίμηση εξαγορών
 • Αξιολόγηση συγχωνεύσεων
 • Ομογενοποίηση συγχωνευμένων εταιρειών
 • Συμμαχίες Joint Venture
 • Επαναξιολόγηση και πώληση Παγίων

Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι
+30 210 80 56 859
 • Greek (GR)
 • English (UK)