Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Οι υπηρεσίες μας στον τομέα των πωλήσεων είναι καθαρά συμβουλευτικές. Καθοδηγούμε και συνοδεύουμε τους πελάτες μας συνεχώς από την αρχή μέχρι το πέρας της διαδικασίας. Η πώληση μιας εταιρείας είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία ταυτόχρονα απαιτεί διακριτικότητα. Η συστηματική οργάνωση της πώλησης μπορεί να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό επιτυχίας, αλλά και το τίμημα της πώλησης.

  1. Αποτιμήσεις Εταιρειών
  2. Ειδικοί Οικονομικοί Έλεγχοι
  3. Εξεύρεση Εταιρειών για Στρατηγικές Συνεργασίες
  4. Διαπραγμάτευση με τους Υποψήφιους Αγοραστές Επενδυτές
  5. Αξιολόγηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Σχεδίων
  6. Ανάληψη διαδικασιών Απορρόφησης και Ενοποίησης Εταιρειών