Λογιστική και Φορολογική Υποστήριξη

Στελεχωμένο με καταρτισμένους συνεργάτες, το Λογιστικό - Φοροτεχνικό τμήμα τηςFinancial Factor Consulting προσφέρει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο πακέτο φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών. Στόχος μας να καλύπτουμε αποτελεσματικά κάθε λογιστική και φοροτεχνική ανάγκη της σύγχρονης Ελληνικής Μικρομεσαίας Επιχείρησης, δίνοντας άμεσες και έγκυρες λύσεις με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

Στηριζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας και στη συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών σε φορολογικά και εργατικά θέματα, στην FFC είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της Ελληνικής επιχείρησης, είτε πρόκειται για μικρή επιχείρηση με αυξημένες ανάγκες ελέγχου είτε για μεγαλύτερη με αναγκαιότητα ορθής τήρησης των διαδικασιών γύρω από τις λογιστικές, φορολογικές και μισθοδοτικές της υποχρεώσεις.

Στην FFC δεν αποτελούμε απλώς ένα ακόμη εξωτερικό συνεργάτη, αλλά δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον συμβουλευτικό χαρακτήρα και στην δημιουργία πολλαπλών ωφελειών προς τις επιχειρήσεις.

Οι λογιστικές υπηρεσίες της FFC περιλαμβάνουν:

Στην FFC ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της επιχείρησής σας, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις, είτε στις εγκαταστάσεις, είτε απομακρυσμένα (remotely).

Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στο φορολογικό και λογιστικό κομμάτι της επιχείρησής σας δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική από ότι σήμερα, σε ένα περιβάλλον το οποίο μεταλλάσσεται διαρκώς και αναδιαρθρώνεται. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έχουν κατατεθεί 9 φορολογικά νομοσχέδια (ν.3842/2010, ν.3888/2010, ν.3943/2011, ν.3986/2011, ν.4046/2012, ν.4093/2012, ν.4110/2013, ν.4127/2013 & ν.4172/2013). Σε συνδυασμό με τους εν ενεργεία εταιρικούς νόμους, που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης (ν.2190/1920, ν.3604/2007 και ν.3190/1955) η ανάγκη αξιόπιστης συμβουλευτικής υποστήριξηςγίνεται ακόμα πιο επιτακτική.

Αν επιδιώκετε επομένως για εσάς και την επιχείρησή σας

Μπορούμε να σταθούμε δίπλα σας, προσφέροντας σας:

  1. Ανάληψη λογιστικής λειτουργίας της επιχείρησής σας, στο βαθμό που εσείς το επιθυμείτε
  2. Φορολογική εποπτεία
  3. Εργαλεία χρηματοοικονομικού σχεδιασμού
  4. Χρηματοοικονομικές αναφορές υψηλής προστιθέμενης αξίας
  5. Αναβάθμιση διαδικασιών