Πιστοληπτική Ικανότητα Πελατολογίου και Εμπορικές Σχέσεις

Οι πελάτες της εταιρείας είναι η πηγή της ανάπτυξης της. Στην Financial Factor Consulting αναλύουμε διεξοδικά το πελατολόγιο σας με οικονομικούς όρους σε ότι αφορά την πιστοληπτική τους ικανότητα και διερευνούμε την αφοσίωση τους στα προϊόντα της εταιρείας. Επιπλέον με κατάρτιση στρατηγικής marketing επιχειρούμε την ανάπτυξη του πελατολογίου σας σε νέες αγορές εντός ή εκτός της χώρας.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν: